LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A bevezető itt olvasható.

A  KIR 2018. októberi köznevelési statisztikája alapján az állami integráló általános iskolák jellemzően 1-2 autista tanulót integrálnak, alacsony azon intézményeknek az aránya, ahol az látható, hogy teljeskörűen igyekeznek a területükön élő integrálható autista tanulókat ellátni. Ennek a problémának köszönhető az, hogy az autista gyermekek a sajátos nevelési igényű gyermekekre szakosodott alapítványi iskolákban és egyes állami iskolákban nagyon magas arányban jelennek meg. Ugyan látható fejlődés az állami iskolák integrációra való hajlandóságát nézve, de ez még kevés.

Fenntartó, csoportlétszámok, SNI arány

Az integráló iskolába járók (141 fő) 65%-a állami fenntartású, 26%-a alapítványi vagy magániskolába, 9%-a egyházi iskolába jár. 

 

Az osztályok létszáma változó:

- 6-10 fős osztályokban tanul a gyermekek 19%-a. Ez az alacsony létszám jellemzően az alapítványi, egyházi és magániskolákban biztosított, viszont ezekben az iskolákban sokszor magas a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya. Ezek az iskolák általában vegyesen fogadnak autista, hiperaktív, figyelemzavaros, tanulási nehézségekkel vagy beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekeket. Pár állami intézményben is működik ilyen kis létszámú osztály, ezek általában integráló iskolában működő autista (vagy vegyes SNI) csoportokat takarnak: Pl. a debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában vannak ilyen szegregált osztályok az ép értelmű autista gyerekeknek. Ezek az iskolák/osztályok egy köztes lehetőséget jelentenek a normál integráció és a szegregált (elsősorban értelmi fogyatékosokat fogadó) iskolák között. Biztosítják a normál tanmenetet (a szegregált intézményekben ha van normál tanmenetre lehetőség, akkor az csak alsó tagozaton lehetséges) és általában van asszisztens az osztályokban (legalább alsó tagozaton) és magasabb arányban használnak vizuális támogatásokat, mint a normál integráló osztályok pedagógusai. Vannak kivételek is: néhány iskolában ezen alacsony létszámú osztály hagyományos módon integrál, azaz 1-2 sajátos nevelési igényű gyermek van osztályonként és nincs asszisztens.

- 11-15 fős osztályban a gyerekek 21%-a tanul. Ezeknek több, mint a fele állami iskolai osztály, amelyekben általában 1-2 sajátos nevelési igényű gyerek van, néhányban 3-4 fő. A többi 11-15 fős osztály alapítványi vagy egyházi iskolában található, ezekben nagyon magas az SNI arány (általában 5-10 fő).

- 16-20 fős osztályba a gyerekek 19%-a jár, ezek jellemzően állami iskolák. Általában 1-4 fő sajátos nevelési igényű gyermeket fogadnak osztályonként, kivéve az egyik alapítványi iskolát, amely sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására szakosodott.

- 21-25 fős osztályban a gyerekek 23%-a tanul, ezek többsége állami intézmény. Az osztályokban általában 1-4 sajátos nevelési igényű gyermek tanul.

- 26 fő feletti osztálylétszámot a gyermekek 18%-a kénytelen elviselni. Ezek szinte mind állami intézmények, amelyekben az SNI gyermekek száma változó: 1-10 fő.

A pedagógusok autizmusban való felkészültsége

A szülők többségének véleménye szerint a pedagógusok tájékozottsága az autizmus terén hiányos. Az autista gyerekek iskolai integrált ellátása az autizmus mély ismerete nélkül nagyon nehéz, viszont megfelelő szakismerettel hatalmas eredményeket lehet elérni.

Az intézmények az FSZK „TEAM" (Területi Autizmus Munkacsoport) egységeihez fordulhatnak tanácsért, valamint amennyiben megoldható, akkor a pedagógusok részt vehetnek az FSZK továbbképzésein, vagy az Autizmus Alapítvány tanfolyamain. Ha mindez nem lehetséges, akkor érdemes szakkönyveket beszerezni a témában.

Autizmus-specifikus támogatások, fejlesztések

Az integráló iskolák alsó tagozatán nagyon ritkán fordul elő, hogy gyógypedagógus segíti a gyermeket min. napi 4 órában. Gyógypedagógiai asszisztensek jelenléte jellemzőbb. A sajátos nevelési igényű diákokra szakosodott iskolák/osztályok esetében azonban az SNI gyerekek magas aránya miatt nem feltétlenül tud elég segítséget nyújtani: összesen 30 esetben írták a szülők, hogy az osztályban van gyógypedagógiai asszisztens, de ebből mindössze 15 osztályban 20% alatti az SNI arány.

Felső tagozaton mindössze 2 iskolára nézve jelezték a szülők, hogy van a gyermekük osztályában gyógypedagógus, mindkét intézmény egyházi. Asszisztens 5 esetben segíti a gyerekeket, ebből 3 állami iskola.

Vizuális támogatások az integráló iskolákban alsó tagozaton az esetek kevesebb, mint felében biztosított. A leggyakoribb a különböző napirendek, hetirendek használata, de sok helyen használnak szabályoldalakat, folyamatábrákat és timereket is. Néhány iskola teljeskörű vizuális támogatást biztosít (ezek egy része SNI tanulók fogadására specializálódott iskola).

A felső tagozatosok esetében mindössze 7-en írták, hogy a gyermekük számára a vizuális támogatás biztosított. A vizuális eszközök típusára nézve a leggyakoribb a szabályoldalak és speciális órák, timerek használata. Sajnos ennél a pontnál meg kell jegyezni, hogy a szabályoldalak hozzáértés nélküli használata nem elégséges, önmagában a viselkedészavarokat nem tudja megszüntetni.

A válaszadók integráló iskola alsó tagozatára járó gyermekeinek 61%-a, a felsősök 76%-a nem kapja meg a szakértői bizottság által előírt fejlesztéseket az előírt módon/óraszámban. Az arányok hasonlóak, mint a többi szegmensben: nagyon hiányos az autizmus-specifikus fejlesztés, egyes esetekben pedig a logopédia és mozgásfejlesztés hiányzik.

Az iskolában tartózkodás időtartama (integráló iskola)

A gyerekek egy része nem teljes időtartamban (min. a kötelező tanórák alatt) tartózkodik az osztályában. Ennek az oka túlnyomórészt szülői kérés. Kérdés, hogy a köznevelési törvény módosítását követően ennek kérelmezésének és engedélyeztetésének mi lesz a módja. Probléma azoknak az esetében várható, akik eddig diagnózis és SNI státusz nélkül, magántanulóként, vagy magántanulói csoportba járva teljesítették tanulmányi kötelezettségüket. Akik a szakértői bizottság engedélyével magántanulók, azok esetében nem várhatóan nem lesz változás.

15 esetben az intézmény nem vállalja teljes időtartamban a tanulót. A magántanulóságot eddig is csak a szülő kérelmezhette, tehát az ilyen esetekben – amennyiben a szülő nem ért egyet a döntéssel - jogász bevonását lehet javasolni. A törvénymódosítást követően ezeknek az eseteknek a sorsa nem egyértelmű. Akik informálisan voltak magántanulók/egyéni tanrendesek – azaz a szakértői bizottsági véleményen az szerepel, hogy „tanulmányi kötelezettségét iskolába járással teljesíti”, de mégis csökkentett óraszámban járhattak csak be/nem járhattak be, azok helyzete valószínűleg nem változik, hiszen eddig sem volt róla hivatalos irat, hogy nem tartózkodnak bent teljes időtartamban. Akik esetében a csökkentett óraszámról volt hivatalos irat az igazgatótól, azoknál a továbbiakban ezt várhatóan a szakértői bizottsággal kell engedélyeztetni.

 

A pedagógusok és csoporttársak hozzáállása

A szülők több, mint fele jelezte, hogy az osztálytársak tudnak gyermekük autizmusáról. Az ezzel kapcsolatos tudásuk változó, az esetek harmadában jó vagy nagyon jó, a többi osztályban közepes vagy gyenge. Ahogy az óvodák esetében javasoltuk, úgy alsó tagozaton is a Csillagbusz segítségével lehetne a gyerekek ismereteit bővíteni. Szintén ajánlható a Meditittimo c. mesekönyv. A gyerekek érzékenyítésére az AOSZ animátorai is felkérhetők.

A pedagógusok és az osztálytársak 78%-a befogadó az autista gyermek felé. Az integráló óvodák összesített eredményeihez képest (a pedagógusok 86%-a, a gyerekek 82%-a befogadó) ez valamelyest rosszabb arány.

Az autista gyermek bántalmazása 37%-ban fordul elő, ebből 14 esetben a szülők arról számoltak be, hogy felnőtt is bántalmazza a gyermeket. A szülők beszámolója szerint a bántalmazás ellen az esetek csupán felében lépnek fel a pedagógusok.

Az intézmény épülete, felszereltsége, megközelíthetősége

Az intézmény épületének állapotát, felszereltségét, megközelíthetőségét a válaszadók 39%-a találta közepesnek, vagy gyengének. Az intézmény felújítatlansága vagy épülettel kapcsolatos gondok és a gyenge felszereltség jellemző ezekben az esetekben, pár esetben pedig nagyon távol van az iskola a család lakhelyétől.

A pedagógusok munkájának értékelése

A szülők kb. fele érzi a pedagógusok munkáját jónak vagy kiválónak. Az integráló óvodai eredményhez képest (63%) ez valamelyest visszaesés.

Az osztálytársak

Az osztálytársakkal a szülők 64%-a elégedett, ez valamivel rosszabb eredmény, mint amit az integráló óvodákba járó gyerekek szülei válaszoltak. Ahol gond van, ott az osztálytársak kirekesztőek, esetenként bántalmazzák, vagy kinevetik az autista gyermekeket. További néhány esetben figyelmen kívül hagyják az autista osztálytársat, nem reagálnak a barátkozási kísérleteire. Nagy segítséget nyújthatna, ha a gyógypedagógus az osztályban segítené ezeknek a gyerekeknek a szocializációját, ahelyett, hogy egyéni fejlesztést tart. Már aki egyáltalán megkapja ezekben az iskolákban az autizmus-specifikus fejlesztést: Ebben a szegmensben a gyerekek mindössze ötöde kapja meg a szakértői bizottság által előírt autizmus-specifikus fejlesztést a megfelelő óraszámban!

Összefoglalás

Az integráló iskolába járó autista gyermekek 40%-a a számára megfelelő kis létszámú (max. 15 fős) osztályba jár, viszont ezen osztályok harmadában a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a 60%-ot is meghaladhatja. A pedagógusok autizmusban való felkészületlensége sok családnak gondot okoz. Sajnos erősen megnehezíti a gyermek iskolai előmenetelét és beilleszkedését az osztályközösségbe, ha a pedagógus nem rendelkezik megfelelő tudással az autizmusról. Az intézmények kérhetnek segítséget az FSZK TEAM csoportjaitól, valamint a pedagógusok számára indított tanfolyamokon való részvétel is javasolható. A szülők – ha van a pedagógusban fogadó készség – beadhatnak szakkönyveket (pl. 10 dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál).

A vizuális támogatások egyre több iskolában elérhetőek alsó tagozaton, de felső tagozaton már nem, és az autizmus-specifikus fejlesztést nagyon sok gyerek nem kapja meg a megfelelő módon és időtartamban. Az osztályon belüli segítség (gyógypedagógus/gyógypedagógiai asszisztens) a gyermekek túlnyomó többségének nem biztosított.

A magántanuló gyermekek esetében a friss jogszabálymódosítás várhatóan elsősorban az SNI státusz nélküli gyerekekre lesz hatással. A jogsértő esetekben (iskola által kezdeményezett magántanulói státusz) továbbra is jogász (vagy Egyenlő Bánásmód Hatóság) bevonása a célszerű.

Az autista gyerekeket fogadó iskolák listája itt található.

Kapcsolódó cikkek:

Őszi Tamásné autizmusszakértő: Az iskolai integráció lehetősége, előnyei és kockázatai

Champ: Iskolaválasztás: Integráló alapítványi iskola előnyei és hátrányai

Szanya: Az integrált iskolába járó kisiskolás autista gyerekek tipikus problémái és megoldási javaslatok

 

Nyitókép: Salma Shaikh, Flickralma Shaikh, Flickr