LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Információk vázlatosan a diagnózis előtti időszakra

 • A gyerek furcsán viselkedik. Nem kezd beszélni. Érzékenységi problémák jelentkeznek. Egyéb alarm tünetek jelentkeznek. Lehetőségek: a., A védőnő/gyerekorvos/óvoda/iskola szerint a probléma kinőhető/nevelési hiba (téves megközelítés!). b., A védőnő/gyerekorvos/óvoda/iskola észleli a problémát és továbbküldi a szülőt a NevTanba/gyermekpszichiátriára/TKVSZRB-hoz, stb.
 • A NevTan pszichológusa szerint: a., nevelési hiba áll a háttérben. (téves megközelítés!) b., A NevTan továbbküldi a gyereket gyermekpszichiátriára/neurológiára/Beszédvizsgálóba, stb.
 • A szülő különböző fejlesztőhelyeken kér tanácsot, ahol autizmusban felkészült/nem felkészült gyógypedagógusok vagy felismerik az autizmust, vagy nem.
 • Ha felismerik az autizmust, akkor fejlesztést javasolnak, és/vagy autizmus diagnosztizálására alkalmas gyermekpszichiátriára küldik a családot.
 • Jó esetben a család olyan gyermekpszichiátriára jelentkezik be, ahol értenek az autizmushoz.
 • Bejelentkezés után több hét várakozás következik, majd ADOS vizsgálattal eldöntik, hogy kizárható-e az autizmus. Ha nem egyértelműek a jelek, többnapos vizsgálat is szóba jöhet.
 • Ha megkapja a gyermek az autizmus diagnózist, akkor a gyermekpszichiátrián fejlesztést (vagy helyben, vagy csak meghatározzák a fejlesztési irányt) ajánlanak, valamint kitöltik a papírokat az állami juttatások igénybevételéhez.
 • A korai fejlesztés időszakában (óvodás korig) jellemzően alapítványoknál lehet igénybevenni autizmus-specifikus fejlesztéseket. Ez az időszak a fejlesztés szempontjából nagyon fontos, és nagyon lényeges, hogy a gyermek már ekkor megkapja a vizuális segítségeket. A korai diagnózissal is érdemes a TKVSZRB-khez fordulni, hiszen ők ingyenes korai fejlesztést javasolhatnak (ambuláns formában, vagy bölcsődei ellátás keretében). Sok helyen még nem annyira képzettek ezen téren, mint a specifikus alapítványok, de évről évre javul a helyzet.
 • Az óvoda megkezdése előtt a helyileg illetékes Szakértői Bizottságnál (TKVSZRB) kell jelentkezni, ahol a bizottság vizsgálatát követően megtörténik az óvoda kijelölése, a fejlesztési irány és óraszám meghatározása. A Bizottságok javasolhatnak a gyermek mellé gyógypedagógiai-asszisztenst is. A Szakértői Bizottságok kizárólag oktatási kérdésekkel foglalkoznak, a juttatásokat itt nem lehet igényelni! Néha jó ötlet előre körülnézni az intézmények között, de gyakran nem. Mind  pozitív, mind a negatív irányú félreértés előfordul. Az is gond, ha az előre kinézett, megszeretett intézmény nem kijelölhető a gyermek számára, de előfordul, hogy az "utcáról" bejövő szülőt részleges,  pontatlan információk alapján elutasítják az intézmények. Jobb megoldás, ha a TKVSZRB által ajánlott intézményeket nézzük meg, kiválasztjuk a legszimpatikusabbat, és az vagy rögtön ad befogadó nyilatkozatot, vagy a behelyezés előtt a TKVSZRB egyeztet az óvodával, vagy iskolával. Nehezebb helyzetekben előre felhívják az intézményt, vagy az önkormányzat oktatási osztályát is.  A honlapon található lista mellett érdemes használni a www.kir.hu "intézményi adatok" menüpontját, ahol az intézmények alapító okirata megtekinthető, és ott ellenőrizni, hogy a szimpatikus/befogadó iskola, vagy óvoda mit vállal(hat) hivatalosan.
 • Szegregált óvoda esetén a gyógypedagógus és asszisztens a helyszínen adott. Integráció esetén az óvoda biztosítja a gyógypedagógust és az asszisztenst a gyermeknek. A gyógypedagógust alkalmazhatja  bölcsőde/óvoda/iskola, de a legtöbb kerületben  EGYMI (Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény) vagy más szakszolgálat utazótanárai dolgoznak az intézményekben. Ide adják le az igényeket, első körben itt érdemes egyeztetni, és gond esetén hozzájuk fordulni. A feltételek meglétét ellenőriznie kell a TKVSZRB-nek is, így itt is fontos jelezni az ellátás problémáit. Hatósági jogkörrel nem  rendelkeznek, de hivatalból továbbítják a panaszokat, és próbálnak közvetlenül is megoldást találni. A "fejlesztő pedagógus" fogalma megtévesztő lehet, sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését (szakirányban képzett) gyógypedagógusnak kell ellátni. (Fejlesztőpedagógusként gyakran alkalmaznak tanfolyamot végzett óvodapedagógust, vagy tanítót,ill. az ELTE ilyen irányú továbbképzése sem készít fel sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozásra). Fontos a pontosítás, mert jószándékú, de tájékozatlan óvodák fejlesztést ígérnek a szülőknek, ők pedig nem értik, akkor miért nem kijelölhető az intézmény. Sajnos a valamilyen (tanulásban akadályozott, logopédia, hallás-, látás- mozgás- stb) szakon képzett gyógypedagógus sem feltétlenül garancia a fejlesztés színvonalára.
 • Amennyiben nem kap a gyermek az előírtnak megfelelően asszisztenst, ill. gyógypedagógiai órákat, azt az önkormányzat oktatási osztályán/polgármesternél/jegyzőnél reklamálhatja meg a szülő.
 • Az iskola megkezdése előtt ismételten részt kell venni a Szakértői Bizottság vizsgálatán. A szegregált és integrált oktatás mellett lehetőség van alapítványi iskolára is, ami félintegrációt jelent: alacsonyabb létszám, normál vagy egyéni tanmenet, esetleg asszisztens biztosításával. Jellemzően nem használnak vizuális segédeszközöket, de bízzunk benne, hogy ez rövidesen változni fog.
 • Ha a gyermek egyáltalán nem integrálható, és még a szegregált oktatásba sem illeszthető be, akkor magántanulói státuszt kap. Ez esetben bejárhat az iskolába, de nem kötelező, viszont az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon számot kell adnia tudásáról. Magántanulói státuszt igen ritkán ajánl a TKVSZRB, és érdemes vigyázni vele. Ha az intézmény sugallja, hogy kérje ezt a szülő, akkor az iskolának semmilyen ellátási kötelezettsége nincs. Ha az iskola javaslatára, vagy a TKVSZRB döntése alapján magántanuló a gyermek, akkor ez heti 10 órás órakeretet jelent, ami az intézményben igénybevehető. SNI gyerek csak a TKVSZRB javaslatával "tehető magántanulóvá", és a fejlesztési órák járnak!
 • Normál tanmenetű iskolában kérhetünk felmentést bizonyos tárgyakból, és a Szakértői Bizottság gyógypedagógiai órákat is biztosít. Asszisztenst a lehető legritkább esetben biztosítanak, ezért sajnos küzdeni kell.

Köszönjük Kovácsné T. Krisztina gyógypedagógusnak (3/1-es TKVSZRB) a cikk megírásához nyújtott segítségét!