LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Autizmussal élő gyermekeinkkel kapcsolatos, fórumban feltett iskolai kérdéseinkre Tűzkőné Kunyik Dóra jogász válaszolt. 
 
Általános iskolában kérhető-e a szülő által évismétlés? Ha igen, akkor ez a bizonyítványban hogyan jelenik meg? 
 
Lehet osztályt ismételni szülő kérésére, de ezt csak 1-2 osztályban. Az igazgatónak kell kérvényt írni ez ügyben, de általában az 1. osztályt jobb ismételni, mert akkor mindenki új, nincs csúfolódás. Nem számít bukásnak, beírják, hogy szülő kérésére.
 
 
Lehet-e buktatni és milyen indokból első és második osztályban?
 
Az első osztályban nem számít bukásnak ha ismétel a gyerek. Olyan, mintha rosszul mérték volna fel az iskolaérettségét. Kezdeménxezheti az iskola es ahogy írtam a szülő is írásban az igazgatóhoz címezve.
 
Nemzeti Köznevelési Törvény
"57. § (1)254 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló."
 
Ha felmentést kér a szülő a gyereknek pl. magyarból, történelemből felső tagozatra, stb., akkor később van-e lehetősége a gyereknek érettségizni? 
 
Felmentés adható osztályzás alól, szülő kezdeményezheti és tanulási képességet vizsgáló bizottságok javasolják. Igen, érettségizhet attól a gyerkőc, csak pl. matematika helyett biológiából megy.
 
Létezik olyan jogszabály, hogy bizonyos számú buktatás után kötelező a gyereket a normál tanmenetes osztályból más iskolatípusba vagy tanulásban akadályozottak tanmenetére áthelyezni? 
 
Nincs olyan szabály, hogy hány bukás után kell tanmenetet váltania a gyereknek. Ha tanulási nehézség jelentkezne, szülő vagy iskola jelzésére a tanulási képességet vizsgáló bizottság fog szakértői javaslatot adni arról, hogy milyen változtatás szükséges. Nem biztos a tanmenet váltás, lehet más megoldása is az ügynek.
 
3-4. osztályban miyen lehetőségek vannak, hogy a gyerek még nyerhessen egy évet a felső tagozat előtt? Lehet kérésre évet ismételni?
 
Tudtommal nem lehet.
 
Ha a gyereknek a szülő diszlexia/-gráfia/-kalkulia miatt könnyítés kér valamely tantárgyra (autizmus diagnózis nélküli aspergeres gyereknek), amit az iskola meg is adna, de a nevelési tanácsadó nem támogatja, akkor mit lehet tenni?
 
Ha az aspergeres diagnózis nélküli diszes, ugyancsak a tanulási képességet vizsgáló bizottsághoz kell fordulni szülőként, ki lehet hagyni a nevelési tanácsadót. Még. De vigyázni kell, mert könnyítés helyett esetleg diagnózissal végződik a vizsgálat.
 
Köszönjük a válaszokat!
 
A további kérdéseket az auti.hu fórumán várjuk! 
 

A nem SNI magàntanulókat a köznevelèsi törvény, az SNI magàntanulókat a pedagógiai szakszolgàlati rendelet szabàlyozza. 
Az alábbiakban a köznevelési törvényből és a pedagógiai szakszolgàlati rendeletből idézünk részleteket a magántanulói jogviszonyra vonatkozóan. A cikk végén a jogász összefoglalója, valamint rövid beszámoló található autizmussal élő gyermeket nevelő szülőktől a magántanulói jogviszony kérelmezéséről.
 
 
A folytatásért kattints a Bővebben gombra.
Bővebben: Magántanulói jogviszony

Változás: Kik kérhetik a szakértői bizottsági vizsgálatot?

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény (a továbbiakban:köznevelési törvény), illetve az e törvény alapján hozott 15/2013(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (a továbbiakban:szakszolgálati rendelet) szabályai a szakszolgálati tevékenységek ellátását és a szakszolgálati intézményrendszert alapvetően megváltoztatták. Ezt megelőzően a diagnosztikai tevékenység az országos szakértői és  rehabilitációs  bizottságok,  a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, valamint a nevelési tanácsadók keretében folyt.
 
Az új rendelkezések értelmében, a szakértői bizottsági tevékenység az alábbi tevékenységeket együttesen takarja:
 
-    az országos szakértői bizottsági tevékenysége(a szakosított fogyatékossági  területek szerinti sajátos nevelési igénydiagnosztikája),
 
-     tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottsági tevékenység,új elnevezéssel: megyei szakértői bizottsági tevékenység (az értelmifogyatékosság, autizmus spektrumzavarok és az egyéb pszichés fejlődési zavarok diagnosztikája),
 
-    valamint a volt nevelési tanácsadók diagnosztikai tevékenységének egy része, új elnevezéssel: tankerületi szakértői bizottsági tevékenység (a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség diagnosztikája)
 
 
A megyei szakértői bizottságok vizsgálatát kérheti: 
 
-         a három évesnél fiatalabb gyermekek szülei, orvosa, bölcsődéje, fejlesztését végzője
 
-         három éves kor fölött (óvodások, iskolába járó tanulók esetében) a tankerületi szakértői bizottság továbbítja a vizsgálati kérést bizottságunkhoz, amennyiben vélelmezi a sajátos nevelési igény fennállását (a szülők és az intézmények közvetlenül csak tőlük kérhetik a vizsgálatot!!!!)
 
-         a már megyei szakértői bizottságnál gondozásban álló, különleges gondozásra jogosult gyermekek/tanulók, akiknek felülvizsgálatát vagy az intézmény vagy pedig a szülő kérheti.
 
Forrás: szakbiz1.hu
 
Mit jelent ez a gyakorlatban? Kérheted-e szülőként a gyermeked szakértői bizottsági vizsgálatát?
 
  • Ha a gyermeked 3 évesnél fiatalabb, kérheted a megyei szakértői bizottságtól a vizsgálatát szülőként.
  • Ha a gyermeked 3 évnél idősebb, de már voltatok szakértői vizsgálaton, akkor is kérheted a megyei szakértői bizottságtól a vizsgálatát szülőként.
  • Ha a gyermeked 3 évnél idősebb és még nem voltatok szakértői bizottsági vizsgálaton, akkor először a tankerületi szakértői bizottsághoz kell fordulnod, ők fogják továbbítani a kérelmedet. 

A folytatáshoz kattints a Bővebben gombra.

Bővebben: A szakértői bizottságok munkája és egyes változások

Az OEP Főigazgató-helyettes tájékoztatása szerint 2014. január 1. napjától megváltoztak az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény orvosi adatkezelésre vonatkozó szabályai.

"A módosított szabályozás értelmében a kezelést végző orvos jogosult áttekinteni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisában, hogy az általa ellátott biztosítottak hol, mikor és milyen típusú egészségügyi ellátásokat vettek igénybe a kötelező egészségbiztosítás terhére.

Ettől az alapértelmezett szabálytól csak abban az esetben lehet eltérni, ha Ön írásban jelzi az OEP illetékes területi hivatalának, hogy tiltakozik az ellen, hogy orvosai a fenti adatokhoz hozzáférjenek. Amennyiben a fenti lehetősséggel élni kíván, úgy az OEP honlapján elérhető dokumentumot kitöltve kell eljuttatnia az OEP lakóhelye szerint illetékes területi hivatalához." 

Az eredeti felhívás és a vonatkozó jogszabály itt letölthető, a tiltakozáshoz szükséges nyomtatvánnyal együtt.

 

 

 

A víziközmű-szolgáltatási törvénybe január 1-től bekerül a védendő felhasználó - fogyasztó - fogalma, ide tartoznak a szociálisan rászorulók, valamint a fogyatékkal élők.    

Az Országgyűlés által december elején elfogadott törvény szerint a szociálisan rászoruló személy - kedvezményként -  részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosult. A fogyatékkel élőnél pedig a különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igényeinek figyelembevételét jelenti.   

A víziközmű-szolgáltató a kétféle védendő csoportról nyilvántartást vezet, de az abba való felvételt a felhasználónak kell kérnie. A törvény csak érinti azt, hogy a rászorultság milyen dokumentumokkal igazolható. A jegyző azt igazolja, hogy az illető azon a helyen lakik, ahol a vízdíj-kedvezményt kéri, amúgy a rászorultságot az ellátást biztosító szervezetek igazolják.   

A részletes feltételeket a végrehajtási kormányrendelet tartalmazza majd.   

Ugyan ez a törvénymódosítás írja elő azt, hogy az átalánydíjas fogyasztóknak 2015. december 31-ig vízórát kell felszereltetniük. A mérő helyét a fogyasztónak kell kialakíttatnia, a szolgáltató viszont nem tagadhatja meg az óra felszerelését.