LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A víziközmű-szolgáltatási törvénybe január 1-től bekerül a védendő felhasználó - fogyasztó - fogalma, ide tartoznak a szociálisan rászorulók, valamint a fogyatékkal élők.    

Az Országgyűlés által december elején elfogadott törvény szerint a szociálisan rászoruló személy - kedvezményként -  részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosult. A fogyatékkel élőnél pedig a különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igényeinek figyelembevételét jelenti.   

A víziközmű-szolgáltató a kétféle védendő csoportról nyilvántartást vezet, de az abba való felvételt a felhasználónak kell kérnie. A törvény csak érinti azt, hogy a rászorultság milyen dokumentumokkal igazolható. A jegyző azt igazolja, hogy az illető azon a helyen lakik, ahol a vízdíj-kedvezményt kéri, amúgy a rászorultságot az ellátást biztosító szervezetek igazolják.   

A részletes feltételeket a végrehajtási kormányrendelet tartalmazza majd.   

Ugyan ez a törvénymódosítás írja elő azt, hogy az átalánydíjas fogyasztóknak 2015. december 31-ig vízórát kell felszereltetniük. A mérő helyét a fogyasztónak kell kialakíttatnia, a szolgáltató viszont nem tagadhatja meg az óra felszerelését.

A szabályozás a következő:

A vallás, az egészségi adatok, a nemi irányultság az ún. különleges (szenzitív) adat kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az írásos beleegyezésed kell ahhoz, hogy az ilyen adataidat más megismerhesse, kezelhesse, főleg, hogy 3. személlyel megismertesse. Pl. ha a háziorvosod eladja a praxisát, írásban kell az engedélyed, hogy a kartonodat az új orvos megnézhesse.

"2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról":

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

A gyereked különleges adatairól te rendelkezhetsz, senki nem kötelezhet arra, hogy bárkivel megoszd, kivétel, ha jogszabály kötelez erre vagy ütközik a gyereked érdekével. Pl. orvosnak vészhelyzetben, kórházi kezeléskor meg kell mondanod a gyerek orvosi adatait, allergia, vércsoport, anamnézis akkor is, ha nem szeretnéd. De semmiképp nem kötelezhet arra senki, hogy nyilvánossággal közöld a diagnózisát!

A folytatáshoz kattints a Bővebben gombra!

Bővebben...

Frissítés: A 2016-os változások itt olvashatók.

Az alanyi jogon megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év, normatív és méltányossági alapon pedig egy évre állapítható meg a közgyógyellátási jogosultság.

Közgyógyellátási igazolvány igénylése alanyi jogon (tehát pl. aki magasabb összegű családi pótlékot kap) és normatív alapon:

  1. Háziorvostól kell kérni igazolást.  
  2. A járási kormányhivatalba (vagy a települési polgármesteri hivatalba) kell bevinni a borítékot.
  3. Adnak egy nyomtatványt amit ki kell tölteni.
  4. Szükséges még a  gyermek TAJ kártyája, MÁK kártya, igazolás a magasabb összegű családi pótlékról vagy egyéb szociális juttatásról.


Közgyógyellátási igazolvány igénylése méltányossági alapon:

Ugyanezek a papírok és igazolások kellenek de a helyi jegyzőhöz kell benyújtani formanyomtatványon (ez általában a szociális osztályon történik fizikailag).

Részletesen a szabályozás itt olvasható.

A 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet módosítja a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendeletet.

A magasabb összegű családi pótlék igazolására jogosult ellátóhelyek listája az ÁNTSZ oldaláról letölthető.

A jelenleg érvényben lévő igazolásokat nem kell megújítani, csak a lejáratkor:

"Az R. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül – a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig – felhasználható.”"

 

Ha a szülő nem fogadja el a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét, akkor:
1. Írni kell egy levelet, amiben új vizsgálatot kérünk. Ha elutasítják:
2. Önkormányzat oktatási osztályán jelezni kell, hogy nem értünk egyet a szakvéleménnyel.
3. A helyi jegyzőnél levélben kell kérni a felülvizsgálatot.
4. A jegyző  felkéri vizsgálatra a az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményt.
5. A felülvizsgálaton meg kell jelenni. Az itt kapott szakvéleményt már el kell fogadni, nem lehet fellebbezni.

Röviden leírom történetünket.
Helyi szakértői bizottsági vizsgálat:


Minden szakvélemény tartalmazza, hogy mely tanévben szükséges szakértői bizottsági felülvizsgálatra menni a gyermekkel. Ezt kérheti az intézmény, de a szülő is. Esetünkben én, mint szülő kértem. Megjött postán a válasz: 2012.szeptember elejére hívtak be minket.


Megérkeztünk az épületbe pontosan a megadott időpontra (9 órára), bejelentkeztünk, várakoztunk kb. 30-40 percet egy elég kis helyen, ahol több gyermek és szülő is volt. Mivel a fiam nem bírja a várakozást, a hangos zajokat, sok embert, ez a 40 perc már megviselte. Végre szólították, közösen bementünk, szintén egy pici szobába. Levegő nem volt és legalább 40 fok, pont oda tűzött a nap. A fiam kérte, hogy nyissunk ablakot mert nincs levegő. A válasz: akkor zaj lenne, nem lehet. Elővettek egy kis ventillátort, ami némileg segített.  Leült az asztalhoz egy gyógypedagógussal és elkezdték a tesztet, én a háttérben az apjával különböző kérdésekre válaszoltam egy pszichológus kérdéseire. A fiamat ez szintén megviselte, hiszen róla volt szó és hallotta, emiatt sem tudott figyelni a feladatára. (Alapvető szerintem, hogy a gyerek "feje fölött" nem beszélgetünk róla.) Ezt követően a hölgy kiszeretett volna küldeni, de ebbe nem egyeztem bele, mivel nincs 18 éves a fiam, jogom van bent maradni és láttam, hogy a kiborulás határán van.  Jeleztem a vizsgálatvezetőnek, hogy a gyerek nem bírja ezt a szituációt és körülményeket. Sikerült meggyőznöm, elkérte a füzeteit, munkáit és megbeszéltük, lefénymásolja és elfogadják a körülmények miatt, tovább nem tesztelgetik.


Ezek után ismét várakoztunk, majd a gyermekpszichiáterhez kellett bemenni.


Megint  várakoztunk, majd  megbeszéltük a vizsgálatvezetővel, hogy mi fog szerepelni a szakvéleményben. Ami már akkor sem tetszett az az volt, hogy szerinte csak akkor lehet alapítványi iskolát kijelölni, ha nem integrálható a gyermek, ezért ezt fogja leírni. Lehet, hogy törvényben ez szerepel, de én, mint szülő akkor sem értek vele egyet. Végeztünk kb. 12:30-ra.


Egy hónap múlva megkaptuk a szakértői véleményt, amire az iskolánk igazgatónője felháborodva azt mondta ezt ne hagyjuk és fellebbezem meg. Többek között ez szerepelt benne: alacsony átlagos intelligenciaszinten funkcionál. IQ 72-82 Diagnózis gyermekkori autizmus F 84.00 és Kevert specifikus fejlődési zavar F 83.00 Kerületi önkormányzat intézményeiben jelenleg nem nevelhető/oktatható. Amit én sérelmeztem ezeken túl, hogy sehol nem volt leírva a szakvéleményben, hogy a körülmények nem voltak megfelelőek a gyermek számára, ahogy ezt akkor meg is beszéltük a szakemberrel.

Írtam egy levelet, hogy kérem fiam újravizsgálatát, lehetőség szerint ismert környezetben, az iskolájában. Azzal is indokoltam, hogy az oktatás átalakulása miatt bizonytalan a mostani alapítványi iskolánk léte, nem mindegy milyen szakértői véleménnyel megyek iskolát keresni. Egy mondattal elutasították és azt írták jelen szakvélemény 2015-ig érvényes.

Ezek után elmentem az önkormányzat oktatási osztályára, ahol  megértő volt az ügyintéző. Elmondta, a fellebbezés menetét.
Írnom kellett a jegyzőnek címezve egy fellebbezést, ami tartalmazta az előzményeket. A válasz 2012. decemberében érkezett melyben elfogadta a fellebbezésemet a jegyző úr és felkérte felülvizsgálatra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Intézményt. 2013. április lett a vizsgálat dátuma.


Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Intézmény


A körülmények nagyon pozitívak voltak. Itt is kellett várni, de sokkal gyermekbarátabb körülmények között. Ami nagyon tetszett, hogy volt egy külön várakozó játszószoba  tele játékkal, így a gyerekek eltudták viselni a várakozást. A vizsgálatnál figyelembe vették, hogy a fiamnak fontos, hogy pontosan tudja meddig fog tartani a teszt és mit kell csinálni (rajz, feladat, beszélgetés), kiraktuk a napirendet és az órán megmutattuk neki meddig kell dolgozzon. Az anamnézis felvétele alatt nem volt jelen a fiam.


A tesztek kezdeténél itt is megkértek, hogy menjek ki (láttam, hogy a körülmények jók, nyugodt a gyerek). Mivel 10 éves a gyermek, megkérdeztem akarja-e, hogy maradjak? Ő azt kérte menjek ki, ezért ezt teljesítettem. Végig nyitva volt az ajtó ezért hallottam, hogy nyugodtan válaszol és együttműködik. Megcsinálta a teszteket, beszélt a gyermekpszichiáterrel és pontosan végeztünk, ahogy azt a hölgy ígérte: 13:00-kor. Szóban tájékoztatott az eredményről egyelőre.
IQ-89
Integráltan oktatható/nevelhető
F84.00 gyermekkori autizmus marad
F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok TÖRÖLVE.

Mindent összegezve  esetünkben megérte a fellebbezés.

Izgalommal várom az írásos választ.


Vonatkozó jogszabály: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

...
 9. § (1) A szakértői bizottsági tevékenységet az Intézmény szakmailag önálló intézményegysége látja el, mely – a 10. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – a feladatok és a területi ellátási kötelezettség szempontjából a székhelyintézményben működő megyei, fővárosi illetékességű intézményegységre (a továbbiakban: megyei szakértői bizottság) és a tagintézményben működő, a megyében járási tankerületi, a fővárosban fővárosi kerületi tankerületi illetékességű intézményegységekre (a továbbiakban: tankerületi szakértői bizottság) tagolódik.

(2) A Szakmai Szolgáltató Intézmény országos szintű területi ellátási kötelezettséggel látja el a 41. § (6) bekezdésben meghatározott szakértői feladatát.
...
13. § (1) A szakértői vizsgálat – a (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban, valamint a 40. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása a pedagógiai szakszolgálati intézménynek a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakóhely) szerint illetékes székhelyintézménynél, illetve tagintézménynél kérhető vagy kezdeményezhető.
...Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni az 1. melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.
...
 41. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell:

a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére,

b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre,

c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat.

(2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:

a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény megnevezését és címét,

b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából,

c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele céljából,

d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét,

e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását,

f) az iskolai felkészítő foglalkozások javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag magántanulónként teljesítheti,

g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a szakértői bizottság hivatalból megvizsgálja.

(3) Ha a határozatban fejlesztő nevelés biztosítását kell elrendelni, a nevelési-oktatási intézmény helyett a gyermek fejlesztő nevelését ellátó pedagógiai szakszolgálati intézményt, továbbá a fejlesztő nevelés helyét, formáját, a foglalkozások idejét kell feltüntetni.

(4) Az illetékes járási hivatal eljárásában szakértőként az illetékes szakértői bizottság jár el.

(5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt, aki az illetékes szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésben részt vett.

(6) A járási hivatal határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján induló eljárásban szakértőként a Szakmai Szolgáltató Intézmény járhat el (Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény.)