LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A továbbképzés célja, hogy az általános- és középiskolák pedagógusai korszerű, alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak az autizmus spektrum zavarról, továbbá az autista gyermekek ellátásának hatékony módszereiről. A tanítók és a tanárok a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek tudatosabban és szakszerűbben részt venni az inkluzívan elhelyezett autista tanulóik speciális szükségleteinek kielégítésében, az iskolai környezet és az oktatás módszertanának adaptálásában, valamint a kortársak téma iránti érzékenyítésében. Tudjanak hatékony segítséget nyújtani a szülők, családok problémáinak megoldásához.

Képzési program óraszáma: 30

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzés végére a résztvevők alapszintű ismeretekhez jutnak az autizmusról, átfogó képük lesz az autizmus korszerű szemléletéről, az autizmus pszichológiai magyarázatairól, és arról, hogy az autizmus milyen problémákat vet fel az autista gyermek tanulmányaiban és iskolai viselkedésében. Megismerik az autizmussal élő tanuló speciális tanulási szükségleteit, kommunikációjának és szociális viselkedésének lényeges jegyeit, és azokat a legkorszerűbb célzott módszereket, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők. Részt tudnak venni az autista gyermek tanulását, beilleszkedését segítő eszközök elkészítésében, képesek ilyen eszközöket önállóan is tervezni. A résztvevők tudják, hogy az autista tanulók inkluzív ellátásának milyen hatása van az iskolai gyermekközösségre, a tanári és a szülői közösség életére és működésére. A továbbképzésen elsajátítják a kortársak felkészítésének, érzékenyítésének alapvető technikáit.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program tematikai egységei:

  • Az integráció szereplői, és a szereplők szükségletei. Tapasztalatok gyűjtése, nehézségek azonosítása
  • Amit nem látunk- az autizmusra jellemző idegrendszeri működés és következményei
  • Autizmus a tanórákon
  • Autizmus a tanórán kívül
  • Team a gyerek körül. Tanárok, gyógypedagógusok- fejlesztőpedagógusok, asszisztensek és szülők együttműködése
  • A kortársak felkészítése, érzékenyítése
  • Felkészülés a gyermek fogadására
  • Zárás- az egyéni felelősség kérdése, értékelés

Továbbképzési napok:

2018. április 27.-28. (péntek-szombat)
2018. május 11-12. (péntek-szombat)

A továbbképzési program helyszíne tervezetten: 1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja: térítésmentes

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. április 16. 23 óra 55 perc

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. április 18. 16 óra

További információk, jelentkezési lap az FSZK oldaláról letölthetők.

Forrás: FSZK

Közös gitározás, éneklés, fotózás!

Az Autizmus Világnapja alkalmából a világ számos nagyvárosában kékre világítanak egy-egy nevezetes épületet. Békéscsabán -az idén nyolcadik alkalommal- a Békéscsabai Jókai Színház lesz kivilágítva kékben március 29-én.

Több, mint 80 gitáros közös zenélése

a színház előtti téren egy kis tábortűz körül.

Az AUT-PONT Alapítvány szeretettel várja az egész családot a színház előtti téren, a "Ragyogjon kékben!" nemzetközi látványosságon.

2018. március 29-én (csütörtök) este 20.00

 

 

A Bárczi-(Gyógy)teák központi témája a 2017/18-as tanévben a fogyatékossággal élő személyek életminőségét támogató technikai fejlesztések, eszközök és innovációk lesznek. Foglalkozunk a fejlesztések, technológiák bioetikai, fogyatékosságetikai kérdéseivel is. Beszélgetéssorozatunk fókuszában továbbra is a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény áll, melyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án fogadott el.

A részvétel ingyenes. Regisztráció: gyogytea.elte.hu Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. A. épület, II. emelet, 202-es terem. 

Napi életviteli és szociokommunikációs fejlesztés videomodellálással

2018. február 15. 16 : 00 

Előadó:

Havasi Ágnes, tanársegéd – ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Szivós Zsanett, gyógypedagógus – Autizmus Alapítvány
Moderátor:

Sándor Anikó, tanársegéd, ELTE BGGYK

Forrás: gyogytea.elte.hu

A 30 órás akkreditált tanfolyamot az autizmussal élő gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, vagy arra készülő, elsősorban valamilyen pedagógiai végzettséggel rendelkező kollégáknak terveztük, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak.

Időpont: 2018. március 19-23.

Időtartam: 30 óra

Helyszín: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

A tanfolyam díja: 55000 Ft/fő

​A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autizmus spektrum zavarról, ismerjék meg az autizmus típusos tüneteit, legyenek képesek definiálni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhető állapotot. Értsék a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerjék a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között.

​Az alapfokú elméleti ismeretek birtokában ismerjék fel az érintett populáció eltérő szükségleteit, illetve legyenek tisztában az ezekből fakadó eltérő nevelési és fejlesztési módszerek alapjaival, a felhasználható eszközökkel. Képesek legyenek alkalmazni az informális pedagógiai felmérés eszközeit, és ennek alapján tűzzenek ki fejlesztési célokat. Legyenek tisztában a protetikus környezet kialakításának, illetve a tanítási tartalom és módszerek kiválasztásának elveivel.

​Szerezzenek ismereteket a tárgyhoz kapcsolódó alapvető szakirodalom alkalmazásában, találják meg a szakmai segítségnyújtás útjait, a szakvizsgálatra irányítás módját. Rendelkezzenek ismeretekkel az autizmussal élő tanulók intézményes ellátásának lehetőségeiről, és tudjanak tanácsot adni a hozzá fordulónak a szakmai segítség elérhetőségéről.

KÖTELEZŐ IRODALOM:

Peeters, T.: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (Kapocs, 1998, 2009)

AJÁNLOTT IRODALOM:

Attwood, T.: Különös gyerekek (Animus, 2002)

De Clercq, H.: Mama, ez itt ember vagy Állat? - könyv az autizmusról (Kapocs, 2007)

Grandin, T. - Scarino, M. M.: Segítség! Autizmus! (Kapocs, 2004)

Howlin, P.: Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra (Kapocs, 2001)

Mesibov, G. B. - Shea, V. - Schopler, E.: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése (Kapocs, 2008)

Janoch, M.: Problémás viselkedések megelőzése és kezelése autizmus spektrum zavarokban (Kapocs, 2012)

Volkmar, Fred L., Wiesner, Lisa A.: Az autizmus kézikönyve (Geobook, 2013)

További információk, jelentkezési lap az Autizmus Alapítvány oldalán megtalálhatók

Forrás: Autizmus Alapítvány

A kötelező és ajánlott irodalom megvásárolható itt.

A CAT (Kognitív-érzelmi tréning)-kit egy olyan eszköz, mely segít az érzelmek azonosításában, kifejezésében, megértésében, elfogadásában. „A program lépésről lépésre tanítja meg a gyermeket az érzelmekkel, társas kapcsolatokkal és azok jobb kezelésével kapcsolatos legfontosabb funkciókra és szükségletekre.” (Prof. Tammie Ronen)

Az FSZK olyan szakembereket vár a felkészítésre, akiknek van már tapasztalatuk autizmussal élő gyermekekkel/felnőttekkel és akiknek a hétköznapi gyakorlati munka során alkalmazni tudnák az elsajátított tudást. 

A felkészítő szakmai nap időpontja: 2018.02.10. 09.00-16.30

A felkészítés helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

További információk, jelentkezési határidő, jelentkezési lap, stb. az FSZK oldalán megtalálhatók.