LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A továbbképzés célja, hogy az általános- és középiskolák pedagógusai korszerű, alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak az autizmus spektrum zavarról, továbbá az autista gyermekek ellátásának hatékony módszereiről. A tanítók és a tanárok a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek tudatosabban és szakszerűbben részt venni az inkluzívan elhelyezett autista tanulóik speciális szükségleteinek kielégítésében, az iskolai környezet és az oktatás módszertanának adaptálásában, valamint a kortársak téma iránti érzékenyítésében. Tudjanak hatékony segítséget nyújtani a szülők, családok problémáinak megoldásához.

Képzési program óraszáma: 30

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzés végére a résztvevők alapszintű ismeretekhez jutnak az autizmusról, átfogó képük lesz az autizmus korszerű szemléletéről, az autizmus pszichológiai magyarázatairól, és arról, hogy az autizmus milyen problémákat vet fel az autista gyermek tanulmányaiban és iskolai viselkedésében. Megismerik az autizmussal élő tanuló speciális tanulási szükségleteit, kommunikációjának és szociális viselkedésének lényeges jegyeit, és azokat a legkorszerűbb célzott módszereket, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők. Részt tudnak venni az autista gyermek tanulását, beilleszkedését segítő eszközök elkészítésében, képesek ilyen eszközöket önállóan is tervezni. A résztvevők tudják, hogy az autista tanulók inkluzív ellátásának milyen hatása van az iskolai gyermekközösségre, a tanári és a szülői közösség életére és működésére. A továbbképzésen elsajátítják a kortársak felkészítésének, érzékenyítésének alapvető technikáit.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program tematikai egységei:

  • Az integráció szereplői, és a szereplők szükségletei. Tapasztalatok gyűjtése, nehézségek azonosítása
  • Amit nem látunk- az autizmusra jellemző idegrendszeri működés és következményei
  • Autizmus a tanórákon
  • Autizmus a tanórán kívül
  • Team a gyerek körül. Tanárok, gyógypedagógusok- fejlesztőpedagógusok, asszisztensek és szülők együttműködése
  • A kortársak felkészítése, érzékenyítése
  • Felkészülés a gyermek fogadására
  • Zárás- az egyéni felelősség kérdése, értékelés

Továbbképzési napok:

2018. április 27.-28. (péntek-szombat)
2018. május 11-12. (péntek-szombat)

A továbbképzési program helyszíne tervezetten: 1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja: térítésmentes

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. április 16. 23 óra 55 perc

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. április 18. 16 óra

További információk, jelentkezési lap az FSZK oldaláról letölthetők.

Forrás: FSZK