LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A kommunikáció több, mint beszéd

Szakmai nap az autizmusról szakembereknek, családtagoknak Debrecenben

Témák: Szociális és kommunikációs képességek fejlesztése, módszerek és alkalmazásuk, ismerkedés a Csodálatos 5 pontos skálával, a Szociális Történetekkel, a képregény-beszélgetéssel, a Babzsák Fejlesztő Programmal és egyéb módszertani lehetőségekkel.

Időpont: 2019.03.02. szombat, 9.30-14.30

Előadó: Őszi Tamásné gyógypedagógus, az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának vezetője

Részvételi díj: 5000 Ft

Bővebb információ: felnottkepzes.drhe.hu

A témákban említett kiadványok a shopban megvásárolhatók.

Egy napos, szülőknek, csalátagoknak és pedagógusoknak szóló képzések. 

A képzések helyszíne: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

 

Én-könyv, napló készítése

A képzés célja két olyan eszköznek a bemutatása, amely hatékonyan hozzájárul az autizmussal élő emberek szociális-kommunikációs készségeinek előmozdításához, elsősorban önmagukról való tudásuk, reális énképük megszilárdításához (Én-könyv) és a saját élményeik megosztásához (Napló).

Nem meséli el gyermeke, tanítványa, hogy mi történt vele aznap?

Nehezen vagy egyáltalán nem tudja felidézni korábbi élményeit?

Úgy tűnik, hogy saját vagy mások érzéseit, tetteit nem megfelelően érti?

Gondot okoz számára a kérések, szabályok betartása?

Ezekkel és hasonló problémákkal gyakran szembesülnek a pedagógusok, szülők, az autizmussal élő személyek mindennapjaiban. A Napló, Én-könyv bevezetésével olyan eszközökkel gazdagodik a személy autizmus specifikus fejlesztő eszköztára, melyek eredményesen használhatóak a fenti nehézségek enyhítésében. Az eszközök rendszeres használatával érthetőbbé, ezáltal örömtelibbé válhatnak a társas élethelyzetek. A rövid elméleti alapozást követően a résztvevők megismerkedhetnek a fejlesztő eszközökkel, útmutatást kapnak azok személyre szabott bevezetéséhez és használatához.

Ajánljuk a képzést pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt.

A képzés időpontja: 2019. február 22. (Jelentkezési határidő: február 15.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Kihívást jelentő viselkedések befolyásolása

Egy kihívást jelentő, nem elfogadhatónak tekintendő viselkedés jelenléte jelentősen megnehezíti az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt, valamint a környezetében élők mindennapjait. Ezek a viselkedések általában erősen zavaróak, sok esetben kifejezetten veszélyeztetőek, és nagyon nehezen küszöbölhetők ki. Gyakran jellemző rájuk az is, hogy huzamosabb ideje szinte menetrendszerűen megjelennek, és az addig bevált, vagy újabb és újabb stratégiákkal sem igazán lehet rajtuk változtatni.

Egynapos tréningünk célja sorvezetőt adni a kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának menetértől. Ennek érdekében a következő kérdéseket gondoljuk végig közösen:

Milyen módon tudjuk megérteni a nem elfogadható viselkedés mozgatórugóit?

Hogyan tudjuk megkeresni a viselkedés okait?

Mit tegyünk a kihívást jelentő viselkedéssel, hogyan tudjuk azt csökkenteni, megszüntetni?

Milyen módszerekkel lehet elfogadható viselkedéseket tanítani?

Kikkel érdemes együttműködni?

Mit és hogyan lehet otthoni környezetben bevezetni?

Az elméleti kérdések megvitatása után egy, az iskolánk pedagógusai által végigmenedzselt program ismertetésén keresztül mutatjuk be, hogyan működik a gyakorlatban a viselkedésbefolyásolás menete. Az esetismertetés során az alkalmazott eszközöket is bemutatjuk, kézbe adjuk.

A program zárásaként a hallgatóság saját eseteire igyekszünk megoldási javaslatokat tenni.

Egynapos programunkat pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, a szakmában dolgozó egyéb szakembereknek, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

 

A képzés időpontja: 2019. március 1. (Jelentkezési határidő: február 22.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése

A képzés célja, hogy bepillantást engedjen a nem beszélő, vagy a beszédet keveset, szűkkörűen használó, autizmussal élő gyermekek és felnőttek kommunikációjának egyéni megismerésének lehetőségeibe és a támogatásában használt széles eszköz-és módszertárba, a tanítás fő fókuszaiba, alapszabályaiba, menetébe.

A beszéd gyakran teljesen hiányzik, vagy a gyermekek és felnőttek nem használják azt csevegésre, élménymegosztásra, kérdések megfogalmazására. Ezekkel az eszközökkel nem, vagy alig beszélő gyerekeknek lehetősége nyílik részt venni a mindennapi élethelyzetekben, a tanulási folyamatokban, míg a nyelvet használó gyermekek kommunikációja is gazdagodhat.

A rövid elméleti alapozást követően a résztvevők megismerkedhetnek a fejlesztő eszközökkel, útmutatást kapnak azok személyre szabott bevezetéséhez és használatához. A képzésen előadások és interaktív feladatok váltakoznak, az eszközök kipróbálhatóak. 

A résztvevőknek lehetősége nyílik emellett a tanítványaikkal, gyermekeikkel kapcsolatos személyre szabott kérdések megfogalmazására. 

Ajánljuk a képzést (gyógy)pedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt.

A képzés időpontja: 2019. március 8. (Jelentkezési határidő: március 1.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Struktúra és vizuális segítség a mindennapokban

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a gyakorlati szempontokat, melyek alapján egyénre szabottan megoldást találhatnak például az alábbi problémákra: A gyermek, felnőtt rendkívül ragaszkodik az azonossághoz, a mindennapokban például nagyon nehéz elindulni és megérkezni, vagy új dolgokat kipróbálni. Nehézséget okoz a tevékenységváltás, a várakozás.

A fentiek megoldásában, és még egy sor egyéb nehéz helyzet kezelésére bizonyítottan hatékonyak a vizuális segítségek és a struktúra. A gyakorlat-centrikus kurzuson a résztvevők áttekintést kapnak arról, hogy miért érdemes vizuális eszközöket (például napirendeket, vizuális órákat, folyamatábrákat stb.) alkalmazni az autizmussal élő gyermekek, felnőttek esetében. Megismerhetik a különböző eszközöket, készítésük és használatuk módját, valamint az egyénre szabott tervezés és alkalmazás legfontosabb szempontjait.

Ajánljuk a képzést pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt.

 

A képzés időpontja: 2019. március 29. (Jelentkezési határidő: március 22.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Autizmus felnőttkorban - fókuszban a mindennapi élet

Gyakorlat-centrikus képzésünk áttekinti az autizmus spektrumzavar felnőttkori jellemzőit, az autizmus-specifikus módszertan alkalmazásának lehetőségeit különféle élethelyzetekben és képességeknél.

A képzés során több felnőtt esetén keresztül mutatjuk be azokat a gyakorlati módszereket és egyedi eszközöket, melyek az önállóság, társas viselkedés, kommunikáció területén hatékonynak bizonyulnak és javíthatják a családok életminőségét.

Ajánljuk a képzést (gyógy)pedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt.

A képzés időpontja: 2019. április 26. (Jelentkezési határidő: április 19.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Autizmussal élő gyermekek és fiatalok intézmények közti átmenetének támogatása

A kutatások szerint autizmusban a felnőttkori sikeresség, önállóság szempontjából döntő szerepe van az egyes életszakaszok közti zökkenőmentes átmenetnek. Akár még egyetemi végzettség mellett is előfordulhat, hogy a fiatal önállóan nem képes megteremteni életének felnőttkori kereteit (munka, lakhatás, kikapcsolódás, emberi kapcsolatok területein).

A kurzus során megismertetjük azokat a gyakorlati szempontokat, módszereket, melyek az egyénre szabott átmenetet sikeressé tehetik és segítséget adnak a lebonyolításban. Bemutatjuk a partnerek együttműködésének szükségességét, területeit és gyakorlati stratégiáit.

A bemutatott eseteink fókuszában az általános iskolából középiskolába, valamint családi környezetből lakhatásba történő átmenet támogatása áll. Illusztráljuk a folyamat lépéseit, az alkalmazott módszereket és eszközöket.

A képzés időpontja: 2019. május 3. (Jelentkezési határidő: április 26.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Autizmussal élő gyermek, tanuló a többségi intézményekben

A hazai köznevelésben dinamikusan nő az autizmus spektrum zavarban érintett, jó képességű gyerekek száma, akik többségi intézményekben, óvodákban, általános iskolákban töltik mindennapjaikat. A szülők és a szakemberek számos gyakorlati problémával szembesülhetnek, például:

Mit várhatunk el?

Hogyan értékeljünk?

Milyen feladatok lesznek motiválóak, érthetőek a gyermek számára?

Mit játsszon a gyermek a szünetekben?

Hogyan könnyíthetjük meg az együttműködést a kortársakkal?

Mit tehetünk a figyelem fenntartásáért, a foglalkozásokba való bekapcsolódásért?

A kurzus a gyakorlatban jól alkalmazható segítséget nyújt. Példákat mutatunk be autizmusra adaptált tanulási feladatokról, a többségi oktatásban is hasznos specifikus eszközökről és módszerekről.

Ajánljuk a képzést szülők és többségi intézményben dolgozó (gyógy)pedagógusok és érdeklődők számára.

 

A képzés időpontja: 2019. május 24. (Jelentkezési határidő: május 17.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Nehézségek az étkezéssel kapcsolatban

A képzés célja, hogy az autizmus természetét figyelembe véve megfelelő szemléletet adjon az autizmussal élő személyek étkezési zavarainak értelmezéséhez. A képzés nagy hangsúlyt fektet az étkezési zavarok okainak felderítésére, illetve a hatékonyan alkalmazható autizmus specifikus beavatkozási technikákra.

Különlegesnek tartja tanítványa, gyermeke étkezési igényeit és szokásait?

Túl sokat eszik, esetleg túl keveset, túl lassan vagy gyorsan fogyasztja el az ételt?

Helyszínekhez, emberekhez kötődő az étkezéssel kapcsolatos probléma?

Kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű folyadék elfogyasztása?

Megfigyeléseink, tapasztalataink mutatják, hogy az autizmussal élő személyek életében különbözőképpen jelentkezhetnek az étkezéssel kapcsolatos nehézségek. A képzés során példákkal gazdagon illusztrálva szeretnénk a felmerülő nehézségekhez megfigyelési szempontokat adni, megoldási javaslatokat nyújtani. Bemutatunk olyan étkezési tréninget, mely során személyre szabott stratégiák alkalmazásával igyekszünk a pontosan megfogalmazott célokat megvalósítani.

Ajánljuk a képzést pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és érdeklődőknek egyaránt.

 

A képzés időpontja: 2019. május 31. (Jelentkezési határidő: május 24.​)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

A képzések helyszíne: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

Időtartam: 45 óra (4 nap +10 óra otthoni munka)

Képzési díj: 28.000 Ft

A képzés időpontjai: 2019. március

A képzés helyszíne: KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Jelentkezési határidő: 2019. február 5.

 

További információ a Kézenfogva Alapítvány oldalán, valamint: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési lap a Kézenfogva Alapítvány oldaláról letölthető.

 

Alapozó tanfolyam: 2019 március 18-22.

Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai

30 órás akkreditált tanfolyam az autizmussal élő gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, vagy arra készülő, elsősorban valamilyen pedagógiai végzettséggel rendelkezők számára, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak.

A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autizmus spektrum zavarról, ismerjék meg az autizmus típusos tüneteit, legyenek képesek definiálni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhető állapotot. Értsék a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerjék a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között.

​Az alapfokú elméleti ismeretek birtokában ismerjék fel az érintett populáció eltérő szükségleteit, illetve legyenek tisztában az ezekből fakadó eltérő nevelési és fejlesztési módszerek alapjaival, a felhasználható eszközökkel. Képesek legyenek alkalmazni az informális pedagógiai felmérés eszközeit, és ennek alapján tűzzenek ki fejlesztési célokat. Legyenek tisztában a protetikus környezet kialakításának, illetve a tanítási tartalom és módszerek kiválasztásának elveivel.

​Szerezzenek ismereteket a tárgyhoz kapcsolódó alapvető szakirodalom alkalmazásában, találják meg a szakmai segítségnyújtás útjait, a szakvizsgálatra irányítás módját. Rendelkezzenek ismeretekkel az autizmussal élő tanulók intézményes ellátásának lehetőségeiről, és tudjanak tanácsot adni a hozzá fordulónak a szakmai segítség elérhetőségéről.

A tanfolyam díja: 55.000,-Ft/fő

Helyszín: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

Jelentkezési lap és egyéb információk ITT elérhetők.

 

Inkluzív tanfolyam: 2019. április 8-12.

Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai

30 órás akkreditált tanfolyam az autizmussal élő gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, valamilyen pedagógiai, pszichológiai diplomával rendelkezőknek. A képzés – az alapozó tanfolyamhoz hasonló elméleti háttéren túl – főként az integráltan nevelődő gyermekekre koncentrál.

A képzés célja, hogy a hallgatók korszerű jogi és szakmai ismeretekre tegyenek szert az autizmussal élő gyermekek, tanulók speciális oktatási-nevelési szükségleteivel kapcsolatban. A továbbképzés során ismerjék meg és előzetes tapasztalataikba integrálva alkalmazzák a sikeres integrációhoz, inklúzióhoz szükséges sérülés-specifikus mérési és tanítási stratégiákat. Fontos, hogy az autizmussal diagnosztizált gyermekek számának növekedésével párhuzamosan a szakemberek is rendelkezzenek sérülés-specifikus elméleti ismeretekkel és gyakorlati stratégiákkal.

Különösen ajánlható a kurzus többségi intézményben dolgozók számára, de hasznos lehet a gyógypedagógia intézményrendszerében dolgozó, de a szakterületen kevéssé tájékozott kollégák számára is.

A hallgatók megismerik az autizmus spektrum zavar fogalmát és a fejlődési zavarral kapcsolatos alapvető, korszerű tudományos tényeket. A gyakorlatközpontú képzés során a hallgatók saját élményű tapasztalatot szereznek az autizmussal élő gyermekek sajátos kognitív stílusáról, kommunikációs és társas nehézségeiről, speciális szükségleteiről. A hallgatók megismerik és előzetes tapasztalataikba integrálják azokat a pedagógiai stratégiákat, amelyek a sikeres integrációhoz, inklúzióhoz szükségesek. A kurzus ismereteket nyújt a hazai és nemzetközi jogi és intézményes háttérről. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy ismereteik és problémaérzékeny szemléletmódjuk birtokában szakszerűen működjenek együtt különböző partnerekkel.

A tanfolyam díja: 55.000,-Ft/fő

Helyszín: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

Jelentkezési lap és egyéb információk ITT elérhetők.

 

Haladó tanfolyam: 2019. május 13-17.

Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése

30 órás akkreditált tanfolyam az autizmussal élő gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, valamilyen pedagógiai, pszichológiai diplomával rendelkezők számára, akik már vettek részt speciális alapképzésen. Az alapozó vagy az inkluzív tanfolyam elvégzése után javasolt a részvétel.

A képzés célja, hogy a hallatók új, naprakész információkat szerezzenek az autizmussal kapcsolatos tudományos kutatások eredményéről, amelyek a gyakorlati beavatkozás irányát meghatározzák. A tanfolyam tartalmazza a legelterjedtebb autizmus-specifikus beavatkozások ismertetését és összehasonlítását. További cél, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek az autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs képességek pedagógiai felmérése, valamint a tervezés és a tanítási módszerek területén.

A hallgató ismereteket szerez az autizmus elméleti hátteréről, a legfrissebb tudományos kutatások eredményeiről, a legfrissebb szakirodalmak elérhetőségéről, a különféle autizmus-specifikus módszerekről, ezek alapjairól és hatásairól. A résztvevő kompetenciát szerez a kommunikációs, szociális készségek egyénre szabott pedagógiai felmérésére, egyéni fejlesztési terv készítése és kivitelezése területén. A tanfolyamot végzett hallgató képes lesz megfelelő dokumentáció készítésére az egyéni felmérésről és tervezésről, valamit egyénre szabott autizmus-specifikus fejlesztő eszközöket tud készíteni a kommunikáció és szociális fejlesztés elősegítése érdekében.

A tanfolyam díja: 55.000,-Ft/fő

Helyszín: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

Jelentkezési lap és egyéb információk ITT elérhetők.

Forrás: Autizmus Alapítvány

A képzésen érintett témák:

• Miért van szükség ügyeink menedzselésére, érdekeink védelmére? Miért fontos a jogsértéseket jelezni
• Kommunikáció – Milyen tipikus buktatói vannak annak, ha autista gyermekünk állapotát szeretnénk kommunikálni a többség, az iskolák stb. felé
• Konfliktus és kommunikáció – Eszközök, stratégiák, jó gyakorlatok, melyek megkönnyíthetik a kommunikációt és segíthetnek elkerülni, kezelni a konfliktust
• Hogyan intézzek ügyet, tegyek jelzést?
• Hogyan használjuk a jogszabályokat, miért nincs mindenre szabály?
• Az autistákat és családjaikat érintő legfontosabb jogszabályok áttekintése (Gyakori helyzetek elemzése pl „kitehet” – e intézmény gyermeket? Hogyan keressünk intézményt? Mi a Pedagógiai Szakszolgálat feladata és mi nem? Mi történik a nagykorúság elérésekor? stb.)
• Jogsérelmek esetén hová fordulhatok?

 

Képzők:

Dr. Kálozi Mirjam, jogász,
Kapitány Imola, szülő (MOZAIK Egyesület)

A képzés díja: 1000 Ft/ fő

Jelentkezés: ITT.

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

További információt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +36 70 424-8688 telefonszámon kérhettek.

Az esemény facebook oldala.