LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Az őszi, pedagógus képzésben akkreditált tanfolyamok időpontjai:

Alapozó tanfolyam: 2018. október 15-19.

Inkluzív tanfolyam: 2018. november 5-9.

Haladó tanfolyam: 2018. november 19-23.

A tanfolyamok 30 órásak, elsősorban pedagógiai végzettségűekhez szólnak.

A képzések helyszíne: 1089 Bp., Delej u. 24-26.

A képzések díja, jelentkezési lapok, határidők, egyéb információk az Autizmus Alapítvány oldaláról letölthetők.

Egynapos tematikus képzések

A képzések szakemberek és családtagok részére egyaránt ajánlottak.

Témák: 

  • (ÚJ!) Autizmussal élő gyermekek és fiatalok intézmények közti átmenetének támogatása
  • Autizmus felnőttkorban - fókuszban a mindennapi élet
  • Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése – augmentatív és alternatív kommunikáció autizmus spektrum zavarban
  • Önismeret és élménymegosztás: Én-könyv és Napló készítése; gyakorlati program ezen autizmus-specifikus eszközök alkalmazásáról
  • A szobatisztaság kialakításának lehetőségei
  • Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái
  • Étkezési zavarok befolyásolásának lehetőségei és technikái
  • Gördülékeny hétköznapok autizmussal élő családtaggal: struktúra és vizuális segítségek a mindennapokban – napirendek, folyamatábrák, fejlesztő feladatok egyénre szabott elkészítése
  • Motiválhatóság és jutalmazás – gyakorlati program a jutalmazási rendszer kialakításáról
  • ​Autizmussal élő gyermek, tanuló a többségi intézményekben

Időpontok, információk itt találhatók a képzésekről.

 

AUTISTA GYERMEK AZ ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁK TÖBBSÉGI INTÉZMÉNYEIBEN. ALAPSZINTŰ FELKÉSZÍTÉS AZ INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA.

 

Integráló iskolában tanít? Segítségre van szüksége autista tanulókkal való munkájában? Az elméleti tudnivalók mellett gyakorlati ismeretekkel is bővítené tudását? Ezt a képzést Önnek ajánljuk!

A továbbképzés célja, hogy az általános- és középiskolák pedagógusai korszerű, alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak az autizmus spektrum zavarról, továbbá az autista gyermekek ellátásának hatékony módszereiről. A tanítók és a tanárok a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek tudatosabban és szakszerűbben részt venni az inkluzívan elhelyezett autista tanulóik speciális szükségleteinek kielégítésében, az iskolai környezet és az oktatás módszertanának adaptálásában, valamint a kortársak téma iránti érzékenyítésében. Tudjanak hatékony segítséget nyújtani a szülők, családok problémáinak megoldásához.

Továbbképzési program célcsoportja: Az általános- és középiskolai korosztállyal foglalkozó, többségi intézményekben dolgozó gyakorló pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, logopédusok, szociálpedagógusok.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, tanári, tanítói szakok

Szakképzettség: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, tanár, tanító

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

Képzési program óraszáma: 30

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzés végére a résztvevők alapszintű ismeretekhez jutnak az autizmusról, átfogó képük lesz az autizmus korszerű szemléletéről, az autizmus pszichológiai magyarázatairól, és arról, hogy az autizmus milyen problémákat vet fel az autista gyermek tanulmányaiban és iskolai viselkedésében. Megismerik az autizmussal élő tanuló speciális tanulási szükségleteit, kommunikációjának és szociális viselkedésének lényeges jegyeit, és azokat a legkorszerűbb célzott módszereket, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők. Részt tudnak venni az autista gyermek tanulását, beilleszkedését segítő eszközök elkészítésében, képesek ilyen eszközöket önállóan is tervezni. A résztvevők tudják, hogy az autista tanulók inkluzív ellátásának milyen hatása van az iskolai gyermekközösségre, a tanári és a szülői közösség életére és működésére. A továbbképzésen elsajátítják a kortársak felkészítésének, érzékenyítésének alapvető technikáit.

A továbbképzési program zárásának módja: 15 kérdésből álló feladatválasztásos ellenőrzés. 12 kérdés helyes megválaszolása esetén teljesített a képzés. A záró ellenőrzés eredménye megfelelt/nem felelt meg minősítés lehet. Nem megfelelt minősítés esetén a záró ellenőrzés egyszer ismételhető.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program tematikai egységei:

Az integráció szereplői, és a szereplők szükségletei. Tapasztalatok gyűjtése, nehézségek azonosítása
Amit nem látunk- az autizmusra jellemző idegrendszeri működés és következményei
Autizmus a tanórákon
Autizmus a tanórán kívül
Team a gyerek körül. Tanárok, gyógypedagógusok- fejlesztőpedagógusok, asszisztensek és szülők együttműködése
A kortársak felkészítése, érzékenyítése
Felkészülés a gyermek fogadására
Zárás- az egyéni felelősség kérdése, értékelés
Továbbképzési napok:

2018. szeptember 14.
2018. szeptember 15.
2018. szeptember 21.
2018. szeptember 22.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Hotel Opál 3200 Gyöngyös, Könyves Kálmán tér 12.

A képzésen való részvétel díja: térítésmentes, Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra. A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. augusztus 31.

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. szeptember 3.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni. A jelentkezés befogadása nem jelent automatikus részvételt.

Amennyiben a továbbképzésre nagy számú jelentkezés érkezik, túljelentkezés lesz a maximum létszámhoz képest, akkor további bírálati szempont az, hogy egy intézményből maximum két főt tudunk fogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 718012/2 (a képzési program azonosító száma)

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A XI. Gergely Alexandra Emlékdíj díjazottja Kocsis Alajos, akinek az autizmus területén végzett értékes munkásságát ismeri el a Gergely Alexandra Alapítvány. 

Kocsis Alajos honlapja itt megtekinthető: alajos.hu 

Helyszín: Újpalotai Közösségi Ház, 1157 Bp., Zsókavár u. 15.

Időpont: 2018. április 22. vasárnap 11 óra

Program: 

11.00 Ünnepélyes díjátadó

Műsorvezető: Pethő Attila Prima-díjas zenetanár, zongorakísérő, zenei vezető

Énekes: Terray Orsolya

Fekete Gy. Viktor (gitár, ének)

12.00 Állófogadás

A rendezvény ideje alatt megtekinthető Ezerarcú Autizmus fotókiállítás Komka Péter fotóiból.

Regisztráció szükséges!Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány, a Zalai Autistákat Segítő Egyesület és az Albatrosz Táncegyüttes idén is villámcsődületre invitál az Autizmus világnapja alkalmából a Dísz térre.

Időpont: 2018. március 28.17:3018:00

Helyszín: Zalaegerszeg, Dísz tér

Forrás: Az esemény facebook oldala

Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület "Esőmanók Jótékonysági Borbált" szervez 2018. április 7-ére, 18 órai kezdettel, melyre a

Belépő ára 6.000,- Ft/fő Támogató jegy 2.000 Ft

ami elővételben megvásárolható 2018. március 10-től 2018. április 04-ig
Vizdár-Lőczi Gizellánál (+36-70/539-51-62) ,
Kőfalvi Adélnál (+36-30/227-72-47),
Szűcs Anitánál (+36-30/650-30-11),
és a Tourinform Irodában Szekszárdon.

A belépőjegy ára tartalmazza:

Fogadóital

Svédasztalos vacsora, 
a Szász Étterem jóvoltából

Hideg előételek:
Mangalica sonka batyu
Füstölt kacsamell céklával

Meleg ételek chefingből:
Konfitált oldalas, törtburgonyával és lilakáposzta pürével
Gemenci vadragu burgonyafánkkal
Aszalt paradicsommal és fetával töltött csirkemell, jázmin rizzsel
Házi készítésű tehénsajt, füstölve és roston sütve, kőrözöttel töltött gombafejek sütve
Fehér, barna és különböző magvas péksütemények

Édesség:
Házi készítésű pohárkrémek (karamellás, csokoládés, gyümölcsös)

A vacsora alatt Szabó Dávid és társa biztosítja a kellemes zenét.

A jótékonysági rendezvényen 8 fős kerek asztalok lesznek, 
ahol asztalonként 3 palack bor és 1-1 palack ásványvíz fogadja a vendégeket.

Az Esőmanók Jótékonysági Borbál fogadóitalát és az asztalonkénti 3 palack bor, a helyi borászok adománya által tudjuk biztosítani, amit külön nagy hálával köszönünk!!!
(A rendezvényt támogató borászokról bővebb információ később.)

Vacsorát követően a BRAVO Zenekar és Csuka Ferenc PikeDj szolgáltatja a zenét a táncos kedvű vendégeknek.

Éjfél után pedig tombola sorsolás következik
(tombolatárgyakat folyamatosan bemutatjuk, feltöltjük a facebook esemény oldalon)

Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület a jótékonysági borbálon befolyt összeget a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által használatbavételre felajánlott ingatlan felújítására szeretné költeni, ahol egy fejlesztő központot szeretne létrehozni.

Forrás: Az esemény facebook oldala