LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A bevezető itt olvasható.

Az óvodai szinten még magasabb arányban integrálja a gyerekeket a rendszer: a válaszadók gyerekeinek 76%-a integráltan, vagy részegesen integráltan jár óvodába. A szegregált óvodák előnye, hogy több a segítő pedagógus és sokkal jobb arányú a vizuális támogatás, mint az integrált óvodákban, azonban az autizmus-specifikus fejlesztés ezen intézmények egy részében is hiányos.

Létszámok

A szegregált intézmények óvodai csoportjainak létszáma többnyire 6-15 fő közti (84%). 

A pedagógusok autizmusban való felkészültsége

A válaszadók túlnyomó többsége szerint (84%) a gyermek óvónőjének/gyógypedagógusának a felkészültsége jó, vagy kiváló. A másik óvónő/gyógypedagógus/egyéb pedagógus autizmusban való tájékozottságával a szülők 76%-a elégedett.

Autizmus-specifikus támogatások, fejlesztések

Sajnos nem minden gyermek esetében biztosított a folyamatos autizmus-specifikus gyógypedagógusi jelenlét: 9 fő jelezte, hogy nincs min. napi 4 órában a gyermekük mellett autizmus-specifikus gyógypedagógus. A gyógypedagógiai asszisztens majdnem minden esetben adott.

A vizuális támogatásokat a gyermekek 88%-a megkapja. Ezek általában teljeskörűek, néhány esetben korlátozódik a támogatás csupán a tárgyas vagy képes napirendre.

A szakértői bizottság által előírt fejlesztést a gyerekek 44%-a nem kapja meg a megfelelő óraszámban.

Ebben a szegmensben is az autizmus-specifikus fejlesztés az, ami hiányzik vagy kevesebb, és szintén a logopédiát és mozgásfejlesztést hiányolják még néhányan.

Az óvodában tartózkodás időtartama

A gyerekek többsége (72%) 5-8 órát tölt az intézményben. Akik ennél kevesebb időt töltenek az intézményben, azok főleg a szülő kérésére vagy szervezési okból járnak be csak pár órában. 3 esetben az óvoda nem vállalja a gyermeket több órában (4 órát vállalnak).

A pedagógusok és csoporttársak hozzáállása

A szülők mindössze két esetben jelezték, hogy a pedagógusok nem befogadóak a gyermekükkel szemben. A csoporttársak is általában befogadóak, szintén 2 esetben tapasztalható kirekesztő viselkedés. Bántalmazás 5 esetben fordul elő, mindegyik esetben a kortárs a bántalmazó. A pedagógusok mindegyik esetben fellépnek a bántalmazás ellen.

Az intézmény épülete, felszereltsége, megközelíthetősége

A szülők 44%-a problémát észlel az intézmény épületével kapcsolatosan: a többség az épület felújítatlanságát és a gyenge felszereltséget említette, több esetben pedig nagyon messze van az intézmény a gyermek lakhelyétől.

A pedagógusok munkájának értékelése

A válaszadók 76%-a elégedett a pedagógusok munkájával. Pár esetben nem támogatják a gyermek kommunikációját/szocializációját, a pedagógusok nem felkészültek az autizmus terén, nem elégséges a szülők és pedagógusok közti kommunikáció.

A csoporttársak

A csoporttársakkal is elégedett a többség (szintén 76%). A nem elégedett szülők elsősorban arra panaszkodtak, hogy a többi gyermek is autista, így nehéz kapcsolatokat kialakítani, vagy egyéb ebből adódó probléma van, pl. zavaró viselkedések eltanulása.

 

Összefoglalás:

A csoportok létszáma a feladat nagysága és az autista gyermekek gyakori túlérzékenysége miatt sok esetben túl magas. A pedagógusok autizmusban való felkészültsége általában jó. Azokban az esetekben, ahol ez nem így van, ott képzésekkel segíteni kellene a pedagógusokat. A vizuális támogatások többnyire biztosítottak, de ennek el kellene érnie a 100%-ot.

Komoly probléma, hogy a gyerekek 44%-a nem kap megfelelő óraszámban autizmus-specifikus fejlesztést szegregált óvodában. 

A felmérésben résztvevő szülők válaszai alapján az óvodában tartózkodás időtartama általában megfelelő. A pedagógusok és gyermekek jellemzően befogadóak. A pedagógusok igyekeznek a pár esetben megjelenő kortárs általi bántalmazást leállítani. Az intézmény épületével kapcsolatban néhányan jelezték a felújítás és az eszközpark bővítésének szükségességét. A pedagógusok munkájával a többség elégedett, a pár problémás eset a pedagógusok autizmusban való tájékozatlanságából adódik elsősorban. Általában a csoporttársakkal sincs probléma, a gond inkább a szegregált jellegből adódik: nehezen alakítanak ki kapcsolatokat a gyerekek egymás közt, viszont eltanulhatnak kellemetlen szokásokat egymástól.

Az autista gyerekeket fogadó óvodák listája itt található.

Kapcsolódó cikk: Szegregált nevelés az óvodában

Kép: KOMUnews, Flickr