LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Lelki egyensúlyról, kihívásokról 

Javaslatok szülőknek

A kamaszkor, azaz a gyermekkorból felnőttkorba való átmenet általában egy meghatározó időszak az emberek életében. Jellemzően az identitáskeresés és kialakítás időszaka ez, amikor a fiatal a hozott családi mintákból és a kortárs környezeti hatásokból gyúrja össze új, maga által kreált belső lényét. Ez az időszak a korábbi generációktól eltérően manapság korábban kezdődik, 10-12 évesen - erre utal a kiskamaszkor kifejezés - és akár tovább is eltarthat, fiatal felnőtt korig. 

Hogyan alakul ez az időszak az autista fiataloknál?

Mint bármilyen kérdésnél az autizmus spektrumzavar esetén, erre sincs egy kész válasz. Az autista fiatalok - mint oly sok mindenben - a kamaszkor megélésében is jelentősen különböznek egymástól. Vannak, akiknek ez egyáltalán nem jelent kihívást, másoknak pedig igen nagy erőfeszítés a kamaszkor és az azzal járó testi-lelki változásokhoz való alkalmazkodás. Jelen cikkünkben a lehetséges kihívásokat nézzük át, a fiatalok és szüleik szemszögéből.

Miért kamasz a kamasz? Mi változik testi szinten?

Érdemes a biológiai változásokból kiindulni. A felnőttkor küszöbén az emberi test ugrásszerű változásokon megy keresztül, melyet a hormonrendszer változásai idéznek elő. A csontozat, a testmagasság, a testarányok megváltoznak, kialakul a másodlagos nemi jelleg (a férfias ill. nőies testforma), testszőrzet, lányoknál menstruáció, fiúknál többek között a hang mutálódása jelentkezik. 

A nemi hormonok termelődése az érzelmi világ megváltozásával is jár; erőteljes, hullámzó érzelmeket generálhat. A kamaszok fejlődő agya azonban csak a kamaszkor legvégére, a 20-as életévek elejére fejezi be a teljes kialakulását. Az agy elülső területei, azaz a homloklebeny épül ki legvégül, ami a tudatos döntésekért, ítélőképességért, a veszélyek megfelelő felméréséért felelős. Tehát a serdülők stabil központi irányítás nélkül kell átvészeljék az erőteljes érzelmi elárasztottsággal járó időszakot.

Ez a kombináció az impulzív, meggondolatlan viselkedés melegágya, amit nem ritkán lobbanékonyságban, dührohamokban tapasztalhat meg az autista serdülő és környezete.

Autista kamaszok kihívásai - a nehézségek autizmus specifikus háttere 

A fent említett változások következményeként előfordulhat, hogy az autizmusban érintett serdülő lelki egyensúlya kibillen; érzelmi kitörések vagy erős izoláció is jellemezheti ezt az időszakot. A neurotipikus kortársak is megélnek természetesen hasonló érzelmeket, az autista fiataloknak azonban jellemzően nehezebb a változásokhoz való alkalmazkodás. Alkalmazkodást pedig mind a megváltozó testük, a formálódó kortárs kapcsolatok és a változó belső világuk is igényelne tőlük - gyakorlatilag életük minden tere, szinte egyszerre. 

A kortársak kapcsolatai ebben az időszakban igen szorosra fűződnek, ezzel szemben az autizmus spektrumzavarban érintetteknek sokszor ez nem komfortos, kevesebb társas időre és több magányos tevékenységre van igényük. Egy újabb pont ami megoldásra vár az autista kamasz részéről: találjon olyan kortárs kapcsolatot, amiben számára komfortos közelséget tud kialakítani. A kortárs bántalmazók célkeresztjében ráadásul gyakran az autista fiatalok állnak, mivel sokszor ők a közösség összetartó magjától, védőhálójától távolabb vannak, és jellemzően kevésbé is tudják jól megvédeni magukat.

A kamaszkor kihívásait szintén nehezítheti náluk, hogy gondolkodásuk jellemzően részletekre fókuszáló. Így változó kapcsolataikban, önmagukra való egészleges rálátásukban jól jöhet számukra a támogatás, segítő visszajelzés.

Ebben az életkorban a társas helyzetek is egyre összetettebbekké válnak, a társas érintkezések sémái bonyolódnak. Ennek követéséhez a szociális helyzetek alapvető ismerete mellett a társas készségekben való jártasság, mentalizáció és a nonverbális kommunikáció mind-mind szükségesek. Az autista fiataloknak ezek olykor nem veleszületett készségek. Közülük sokan maguktól spontán elsajátítanak nagyon sok mindent ezek közül, mások részben vagy egészben a környezetük vagy szakemberek aktív támogatásával. A megszerzett tudást aktívan használók gyakran maszkolnak, azaz igyekeznek elfedni különbözőségüket. Ilyenkor törekszenek megfelelni az általuk észlelt, vélt neurotipikus környezet elvárásainak.

Azonban a maszkolás igen kimerítő tud lenni. Hosszútávon az önértékelés meggyengüléséhez, túlzott kifáradáshoz vezethet a társas kapcsolatokban, amik könnyen a lelki egyensúly kibillenését okozhatják.

További rizikófaktorok, melyek nehezítik az autista serdülők mindennapjait a gyakorta megjelenő szélsőségekben való gondolkozás, perfekcionizmus, kudarckerülés. Ezek mind-mind nehezítő tényezői lehetnek a pozitív társas és tanulásbeli funkcionálásnak, az értékességük megélésének.

Az önállóság kérdése is sokszor máshogyan alakul az autizmusban érintett serdülőknél. A szülőkkel való szembenállás, a tőlük való függetlenedés gyakran kevéssé fontos számukra, vagy későbbi évekre tolódik ki. Máshogy érnek meg sokan erre az időszakra, akik pedig önállósulnának, sokszor az otthoni óvó falakba ütköznek. Ehhez kapcsolódóan maga az életszervezés is egyre inkább előtérbe kerül ebben az időszakban. Az autista fiataloknak azonban ez gyakorta kihívást jelent, a tervező-szervező funkcióik érintettsége miatt. 

Öszességében gyakori tapasztalás, hogy az autista gyermekek maladaptív viselkedései kamaszkorban felerősödnek, súlyosbodnak. Ennek hátterében a fenti sok-sok kihívás áll, melyek erős stresszt idéznek elő a serdülőben.

Nulladik lépés: Mit tehetünk a kamaszkor előtt?

Az elsődleges és talán legkönnyebben körülhatárolt támogatási eszköz a felkészítés. Alapelv, de mindig érdemes leszögezni: a témával való foglalkozás legyen vizuális alapú, konkrét és az egyénhez igazított. A kamaszkor előtti, egyénre szabott, vizuális eszközök mentén történő felkészítés és felkészülés jelent valódi segítséget az érintetteknek. Ennek része az edukáció a testi-lelki változásokról, a felnőttkorba való átmenet mint folyamat megismertetése. A testi változásokhoz érdemes lehet a lehetséges lelki változásokat is hozzákapcsolni, mivel jó kapaszkodót, magyarázatot jelenthetnek majd a későbbiekben. Normalizálják és ezáltal megnyugtatóan hatnak a fiatalokra, ha értik, hogy miért lehetnek furcsa, szélsőséges gondolataik, érzéseik. Mindez a szakmai elvek mentén akár otthon, akar autizmusban jártas szakember segítségével is kivitelező. 

A diagnózis ismerete – teher vagy támasz?

A kamaszkorra való felkészítésben fontos kérdés, de mérlegelés tárgya a diagnózis megbeszélése az autista gyermekkel.

Ez mindig nagyon egyéni folyamat, ami a gyermek képességprofiljától és részben a család autizmushoz fűződő viszonyától is függ.

Természetesen maga a diagnózis közlése és átbeszélése szakmai elvek mentén jelenthet valódi segítséget. Jelen cikk terjedelmi korlátai miatt itt most csak címszavakban utalnék ezekre: vizualitás, konkrétumok, pozitivitás és a folyamat-jelleg teszik érthetővé és elfogadhatóvá a diagnosztikus kifejezést.

Az általánosan elmondható, hogy sok esetben előny, ha a fiatal nem a kamaszkor viharos időszakában találkozik egy magára vonatkozó fontos ismerettel, hanem már ennek a tudásnak a birtokában lép bele ebbe az életszakaszba. A kamaszkor során ugyanis az autista fiatalok egy része egyre inkább megéli a kortársaktól való különbözőségét, mely kérdéseket vet fel bennük. Egyedül ezekre a kételyekre nem fognak tudni valós választ találni. Emiatt önértékelésük csökkenhet, önmaguk hibáztatása vagy elszigetelődés is lehet a helyzetre adott reakciójuk.

Szülői jelenlét a kamaszkorban

A családon belüli viszonyrendszer ebben az időszakban erősen átalakulhat; az autista fiatalok egy része körül ilyenkor viharos otthoni légkör alakul ki vagy éppen légüres tér, szélsőséges elzárkózásuk miatt, amihez nehéz lehet kapcsolódni, alkalmazkodni. A kamaszkor tehát nem csak a serdülőnek magának lehet nehéz. Kihívást jelenthet a környezetének is, mivel fokozott alkalmazkodást, megértést és rugalmasságot kíván meg a családtagoktól is. Alapvetően elég sok szélsőséges viselkedés normálisnak tekinthető ebben az életszakaszban. A tudományos kutatások szerint azonban gyakoribb az autista fiatalok körében a hangulati és szorongásos betegségek megjelenése, mint a neurotipikus társak között. Tehát veszélyeztetettebbek lelki egészségükben az autista serdülők, e téren több odafigyelést igényelhetnek.

Emiatt sokszor szerencsés lehet, ha van a fiatal körül olyan szakember, aki tudja segíteni őt kívülről is a serdülőkoron való áthaladásban. Az egyénre szabott autizmus specifikus támogatás nem csak tudást és stratégiákat tesz elérhetővé a serdülő számára, hanem ezzel együtt csökkenti a fiatalok stressz szintjét, hozzájárulva a kiegyensúlyozottabb kamaszkori működésükhöz. Maga a támogatás megvalósulhat egyéni vagy csoportos szociális-kommunikációs készségfejlesztés kereteiben, vagy pszichológiai segítségnyújtás formájában is, kinek milyen hangsúlyra van inkább szüksége.  

Egy pozitív támogatási lehetőség a fiatal saját közösségének megtalálása. A szülők segíthetik, támogathatják gyermeküket abban, hogy saját érdeklődése mentén szerveződő közösségnek legyen a tagja (pl. specifikus filmklub), ami pozitív szociális kapcsolatokhoz segítheti őt. Ugyanakkor az is segítség lehet, ha elfogadja a szülő, hogy gyermeke nem akar barátkozni, egyedül érzi magát jól ebben az időszakban. A barátkozás erőltetése ugyanis nem kívánt további stresszforrássá válhat a fiatal számára.

Az életszervezési készségek, az önállósághoz szükséges életvezetési ismeretek átadása is segítség sok serdülőknek. Az autista fiatalok jellemzően kevesebb kortárs interakcióban vesznek részt, így ezen fenti célok elsajátítására is kevesebb lehetőségük van társaiktól. A családban a korábbi kötöttebb napirend, struktúra közös újradefiniálása egy lehetőség az életszervezési készségek átadására egy biztonságos környezetben. Jó gyakorlóterep lehet az autista kamasznak, ha otthon egyre nagyobb felelősséget kap, meghallják igényeit és egyre inkább ő alakíthatja napirendjét, szabadidejét, saját képességprofiljához mérten. A közösen kitalált célok, a fiatal számára szükséges mértékű és formájú felkészítéssel kombinálva pozitívan vissza tudnak hatni az autizmusban érintett kamasz önértékelésére is. Így szülőként egyszerre két célhoz is hozzá tudnak járulni; a praktikus szinthez, azaz a lehető legmagasabb fokú önállóság eléréséhez és a lelki egyensúly megtartásához, mint szintén esszenciális szülői célhoz.

Hasznos lehet szülői oldalról is készülni erre az időszakra. A szülőség egy önismereti út, ahol lehetősége van a szülőnek is önmagáról újabb és újabb tapasztalatokat szerezni, változni, önmagát újradefiniálni. A kamaszkor az egyre komolyabb fokú önállóság,  függetlenség, felelősségvállalás időszaka is. Érdemes lehet átgondolni, mennyire könnyű ebben szülőként ésszerű keretek között, de mégis rugalmasan teret engedni. Sokszor azt tapasztalom pszichológusként, hogy az autista gyermeket nevelő szülők - teljesen érthető módon - jobban féltik gyermeküket, mint más szülők. Nehezebben elképzelhető számukra, hogy gyermekük egyedül közlekedjen, egyedül intézze el dolgait, féltik őt a váratlan helyzetektől.  

Ez egy gyakori félelem, ami jellemzően a korábbi tapasztalatokban és aggodalmakban gyökeredzik. Ugyanakkor ennek a jelenségnek az ismerete egyben lehetőséget is nyújt ennek a működésnek a felülvizsgálatára. Segítő gondolat lehet, ha a szülő ki tudja tűzni, hogy mi a vágyott cél a gyermek önállóságát illetően. A fel-felbukkanó, konkrét önállósági törekvésekben - amikor a szülő heves ellenállást érez belül - jó, ha át tudja gondolni, megfigyelni a megjelenő kételyeket. Mitől is aggódik annyira? Mi a legrosszabb, ami történhet? Mi az, ami valószínűleg történni fog? A felkészítés, a fokozatokra bontott önállósodási lépcsőfokok és azok közös értékelése mindkét félnek segítség lehet ezen a területen való fejlődésben. 

Útravaló a kamaszkorhoz

Minden autista kamasz egyedi és emiatt egyedi a serdülőkorukhoz való viszonyuk is. A környezetük részeként azzal tehetünk a legtöbbet, ha érzékenyen figyelünk rájuk ebben az időszakban is. Amikor megjelennek az őt körülvevő felnőttekben kételyek, aggodalmak, rossz érzések, akkor érdemes kérdezni, tájékozódni és adott esetben segítséget is kérni. Az is lehet, hogy éppen alaptalan a szülő vagy más felnőtt aggodalma, de akkor a megnyugtatás bizalmat ad a kamaszban és önmagában is, mely mérhetetlenül nagy segítség a kamasz évekre. Nagyon sokszor én magam is csak ezt szoktam visszatérően jelezni a szülőknek, hogy „ez rendben van, normális, ami történik”, a szülő pedig nagyobb nyugalomban tud aztán otthon lenni gyermekével. Ha pedig az autizmusban érintett kamasz kezdeti kibillenése zajlik, az időben észlelt nehézségeket könnyebb mederbe terelni, mindenkinek sok negatív érzést és élményt megelőzve ezzel.  

 

Felhasznált irodalom:

https://attwoodandgarnettevents.com/10-challenges-your-autistic-teenager-likely-faces-every-day/

Cole, M., Cole, S. R. (2003); Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17146700/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22735897/

https://www.webmd.com/brain/autism/what-to-know-about-autism-spectrum-disorder-teens

 

Szerző: Bogár-Török Zsófia 

pszinva.hu

Nyitókép: Pixabay: sweetlouise