LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A Fecske Szolgálat otthoni felügyeletet vállal autista gyermekek részére is.

fecske.kezenfogva.hu/

 

A Fecske Szolgálat bemutatkozása:

Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, és partnere, a Kézenfogva Alapítvány, a fogyatékos embereket nevelő családok teljes elszigetelődése ellen küzd.
Szervezetünk, a Gyöngyház Egyesület 2000-ben kezdte meg működését Ikladon. Azóta Fogyatékosok Lakóotthona, Nappali ellátása, Szociális foglalkoztatás, és Támogató Szolgálat működtetésével segítjük a környékbeli fogyatékkal élő emberek életét.


Jelenleg Magyarországon 600 ezer fogyatékos személy él. Az őket nevelő családok közül sokan nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, mert a fogyatékos gyermek vagy felnőtt teljes felügyelete mellett csak az egyik szülő tud munkát vállalni. Az anyagi nehézségek mellett a mindennapi dolgok szervezése, a hivatalos ügyek elintézése vagy akár egy bevásárlás is hatalmas kihívás elé állítja ezeket a családokat.

A KézenFogva Alapítvány partnerszervezeteivel, Pest Megyében az Ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületével együttműködve erre a problémára dolgozta ki modellkísérleti programját, a FECSKE Szolgálatot. A program 2007 szeptemberében indult azzal a céllal, hogy egy olyan új szolgáltatást fejlesszen ki és modellezzen, amely a fogyatékos személyeket nevelő családok tehermentesítését és a munkaerőpiacra való visszajutásukat támogatja a fogyatékos családtag otthoni felügyelete által.
A FECSKE Szolgálat úttörőnek számít a szociális szolgáltatások rendszerében, mert elsődlegesen a fogyatékos családtag otthonában maradását segíti elő. Lehetővé teszi a fogyatékos családtagot gondozó, ápoló, nevelő családok minden egyes tagjának a társadalmi részvételt és aktivitást.


Kik vehetik igénybe?

• Fogyatékos gyermeket és felnőttet gondozó családok
• Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok
• Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) nevelő családok


Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A szolgáltatás díja óránként 0 - 500 Ft lehet, melyet a mindenkori nyugdíjminimumhoz viszonyítva a család jövedelme alapján határozunk meg és maximum havi 20 órát ölelhet fel.

További információk:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Szederfa Otthona

www.szederfa.hu

2181 Iklad, Szabadság út 75.
06-28-578-530 Gyöngyház Egyesület, Szederfa Otthon
06-20-462-16-45 Dezső Judit Fecske Szolgálat, szakmai vezető

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára jogosult: 

...

- "aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi, fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül."

...

- "Aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) minősül. 

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.

A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá
b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó
ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,
cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,
cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és
db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: intézmény].

Meghatalmazott is eljárhat.

A parkolási igazolvány kiadása illetékmentes.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét – 15 nap.

 

Ügyintézés helye: 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda, valamint integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

Csatolandó iratok:

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást is. Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. Az ügyfél a kérelmét saját kezűleg írja alá ,abban az esetben is saját kezűleg írja alá, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a meghatalmazást is saját kezüleg írja alá. Amennyiben az ügyfél írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban “írásképtelen“ bejegyzés kerül feltüntetésre. Továbbá mellékelni kell a jogosultságot igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Intézményi igazolvány esetén a kérelemnek az 5. számú mellékletben írt adatokat kell tartalmazni, figyelembe véve az 12/A.§-ban írtakat.

További szükséges adatok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. A kérelem előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Képviseleti eljárás során meghatalmazással nagykorú személy minden további nélkül kezdeményezheti a parkolási igazolvány kiállítását. Intézményi igazolvány esetében az előzőekben írtaktól eltérően a kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult intézmény megnevezése,működési engedély száma, székhelye,telephelye a kérelemhez szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést.

Forrás, vonatkozó jogszabályok, a parkolási igazolvánnyal igénybevehető kedvezmények: kormanyablak.hu

 

Magyar Államkincstár
www.allamkincstar.gov.hu/


Ide kell beküldeni a nyomtatványt magasabb összegű családi pótlék igényléséhez és a GYES meghosszabbításához. Ezt a nyomtatványt a diagnosztizáláskor kapjuk, a szakorvos állítja ki. Kisebb gyermekeknél 1-évre nagyobb gyermeknél 3-évre. De ez változó.

Figyelni kell mindig a dátumot, mert ha késve küldjük be a következő nyomtatványt megvonják mindkét ellátást és csak azután küldik meg visszamenőleg az összeget, ha beadtunk minden nyomtatványt.
Magasabb összegű családi pótlékot igazoló kártyát innen kapjuk. Ezzel a kártyával lehet ingyen utazni a gyermeknek és egy kísérőnek a helyi tömegközlekedésen. Helyközi közlekedés 90%-ban téríti. Ezzel a kártyával lehet kedvezményesen látogatni múzeumokat, ami állami
fenntartású, pl. Budapesti Állatkertben a belépő kedvezményes a gyermeknek és egy kísérőnek. Esztergomi élményfürdő belépőjegye is kedvezményes stb.

Önkormányzat:

 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
Óvodakezdéshez támogatás.
Gépjármű fenntartási támogatás. Minden évben április. 30-ig kell leadni a szükséges okmányokkal a kérelmet.
Gépjármű súlyadó egy részének elengedése.
Parkolási kártya, okmány iroda készíti el, már nem a körzeti orvos állítja ki a szükséges papírt.  Napi hírekből lesz információ.
Közgyógy igazolvány, körzeti orvos állítja ki hozzá a papírt.
Kommunális adó eltörlése, nem minden önkormányzat engedi el.
Támogató szolgálatról való információt itt kaphatunk.
Ha nincs megfelelő, óvoda, iskola, forduljunk a polgármesterhez, jegyzőhöz.
Keresni kell hasonló családokat és együtt kell benyújtani az igényt, hogy legyen megfelelő óvoda vagy iskola. Ha mégsem tudja megoldani az oktatást az önkormányzat kérjünk anyagi segítséget. Ami adható.

Tanulási Képesség Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság


Lehet kérni a gyermek mellé gyógypedagógus asszisztenst, ilyenkor a Bizottság megküldi  a szakvéleményt az óvodának, amelynek igazgatója továbbítja azt az önkormányzat felé, és amennyiben nincs az óvodában asszisztens, engedélyezteti a Képviselő Testülettel az új státuszt. A Szakértői Bizottság javasolja az intézménytípust, és ha az helyben nem adott, akkor az önkormányzatnak meg kell teremteni a feltételeket helyben.

Első alkalomkor kell kérni az utazási igazolványt, amit a MÁK fog kipostázni.
A Tanulási Bizottság által kijelölt intézményt nem vagyunk kötelesek elfogadni.

 

Körzeti Orvos


Ha beutalót kapunk, és a kórház másik városban van akkor:
Lehet kérni útiköltség térítéshez nyomtatványt, ha olyat kapunk, ami tömegközlekedésre vonatkozik, akkor írjuk rá, hogy "gépjármű ", az intézmény  kitölti, szülőnek be kell postán küldenie az OEP-hez.
Vigyázni kell, mert 6-hónapnál régebbi dátumot nem fogadnak el és 30-nap mire kipostázzák az összeget, vagy utalják.
Közgyógy igazolványhoz szükséges papírt itt kapjuk és be kell vinni az önkormányzathoz.
 

Meghosszabbított GYES

Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek szülője, nevelőszülője jogosult a gyermek 10. életévének betöltéséig gyermekgondozási segély igénylésére.

 

Kereső tevékenységet a GYES-ben részesülő személy a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat.

 

Forrás:

ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html


Emelt Családi pótlék

2008. január 1-jétől a családi pótlék havi összege: 

 1. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
 2. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
 3. a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató nagykorú kivételével a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén, feltéve, hogy utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak, 19 100 Ft, 2007. március 1-jétől pedig 20 300 Ft.

Forrás:

ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html


Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

 1. járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,
 2. egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
 3. az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra

A gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze.

Közgyógyellátásra jogosult

 1. az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
 2. a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 4. a központi szociális segélyben részesülő;
 5. a rokkantsági járadékos;
 6. az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
 7. az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Forrás: segitseg.magyarorszag.hu/gyik/majKV_9_kozgyogyellatas.html

Közgyógykártyával, az emelt családi pótlékról szóló és parkolási kártyával sok helyre, elsősorban állami fenntartású múzeumokba, állatkertbe, stb. olcsóbb a belépés a fogyatékos személynek, esetlegesen a kísérőnek is.


Védett fogyasztó

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-jétől), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-jétől) tekintetében.

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok.

 

II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

 1. fogyatékossági támogatásban részesül,
 2. vakok személyi járadékában részesül,
 3. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

 • különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) - csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy
 • szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)

A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.

Forrás: segitseg.magyarorszag.hu/gyik/novemberKV_11_vedendo_fogyaszto_.html


Gyógypedagógiai asszisztens az óvodába

...

6. Az autista, autisztikus gyermek

Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.

Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs terápiája megelőzheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek eredményeként (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A szociális interakció csecsemőkori szintjét segítséggel használhatja, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függő szinten rendelkezhet.

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel.

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autisztikus kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. A fejlesztések során szükséges az intenzív, jól strukturált és a meglévő töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése, a speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása.

Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. Az autisztikus gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.

...

Forrás: 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi


A Magyar Államkincstár családtámogatáshoz kapcsolódó dokumentumai:

www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladtamogatas_nyomtatvanyai/2%20#