LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Autizmus diagnózissal igényelhető utazási költségtérítés az OEP-től távolsági tömegközlekedési eszközre, illetve gépkocsihasználatra. Költségtérítés igényelhető a fogyatékkal élő személyt kísérő 1 fő számára is tömegközlekedés esetén.

A költségtérítés igényelhető abban az esetben, ha:

1. A háziorvos vagy házi gyermekorvos a beteget lakhelyének településén kívüli orvosi vizsgálatra vizsgálatra utalja be:

"Az utazási költségtérítés ebben az esetben akkor jár, ha:

  • a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti területi ellátására kötelezett.
  • a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, és a beteg hozzájárult az eltérő beutaláshoz.
  • a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a betegnek szükséges ellátásra orvos szakmai indok alapján nemalkalmas, ezért a beutaló valamely más egészségügyi szolgáltatóhoz szól.

A tömegközlekedési eszközön díjmentes utazásra jogosító utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos jogosult."

Beutaló nélkül igénybevett rendelések esetén is van lehetőség költségtérítés igénybevételére, de ennek összege kevesebb. Utazási költségtérítés igényelhető szűrővizsgálatok esetén is, amennyiben "behívás" alapján vesz részt rajta az arra jogosult személy, valamint gyógyászati segédeszközök átvétele, próbája esetén is bizonyos esetekben.

2. A gyermek speciális nevelési igényű (melyet a szakértői bizottság tanúsít) és lakhelyének településén az oktatása nem megoldható.

"Utazási utalvány utazási kedvezményre jogosult fogyatékos gyermek és kísérője részére

Az utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek számára az Egészségbiztosítási Alapból a kedvezményt meghaladó utazási költség része téríthető meg utazási költség címén.
A fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmények, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények igénybe vétele során felmerülő utazási költségek elszámolása a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy által kiállított utazási
utalvány az „utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére” elnevezésű nyomtatvány és az „Adatlap” alapján történik.

A Szakértői Intézet illetékes szervénél a megjelenés a háziorvos beutalása alapján történik. A bizottsághoz utazáshoz szükséges utazási utalványt a háziorvos állítja ki a gyermek és kísérője részére.

A vizsgálati eredmények alapján a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy
kiállítja az „Utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére)” elnevezésű  nyomtatványt, amelyen feltünteti annak az intézménynek a megnevezését, ahová a gyermeket beutalta. A nyomtatvány eredeti példányát a beutalt gyermek szüleinek (gondviselőjének) adja át.
A nyomtatványt az utazási költségtérítés első kérelmezésével egyidejűleg a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél be kell mutatni.

Az utalványt abban az intézményben is be kell mutatni, ahová a gyermeket beutalták. Az intézmény ezen igazolás alapján fogja kiállítani a továbbiakban az utazási költségtérítéshezszükséges „Betétlap”‐okat. A ”Betétlap” 6 szelvényt tartalmaz, amely egy oda‐ és egy visszautazás igazolására szolgál. A
„betétlap” szelvényrészeinek kitöltésére az intézmény vezetője jogosult.

Amennyiben a fogyatékos gyermek betegsége miatt csak gépkocsival tud utazni és ezt a tényt a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy az „Utazási utalványon” igazolja, utazási költségtérítésként ebben az esetben az érintett útvonalon a legrövidebb távon közlekedő
tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km‐enként 21 Ft jár.

Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt, mert az utazási költséghez nyújtott támogatáslegkorábban ettől a naptól állapítható meg."

Bővebben az igénylésről, letölthető adatlapok, jogszabályok és idézetünk forrása: OEP.hu

Tapasztalatok az igényléssel és kifizetéssel kapcsolatban Champ felhasználónktól:

"A TKVB-nál kellett kérnem utazási igazolványt. Mivel a diagnózissal együtt jár, hogy nem biztos, hogy utaztatható tömegközlekedéssel, ezért a gépkocsi használatra kértük. Ez egy olyasmi kis papír, mint a régi születési anyakönyvi kivonatok. A bizottság úgy adta ki, hogy már megkapták az igazolást a sulitól, hogy a gyerek oda jár.
Ezt az igazolványt a suliban le kellett adnom. Az iskola titkártól kaptam egy A4-es nyomtatványt, azon kellett megjelölni, hogy hol lakunk, hova jár a gyerek suliba, egy nap hányszor tesszük meg az utat.

Mivel a bizottság adja, sajnos csak annak jár, aki már SNI státuszban van.

Van egy olyan nyomtatvány is amit a suli tölt ki minden hó elején. Azt jelentik az OEP felé, hogy az előző hónapban a gyerek hány napot volt suliban.

Októberben, ez első ilyen havi jelentéssel beküldte a suli az OEP-nek az eredeti igazolványt és a plusz nyomtatványt a bejárási adatokról. Ezután már csak a havi jelentés megy az OEP-nek, akik a szokásos ügymenet szerint a beérkezést követő 22. napig utalnak. Általában a hónap utolsó napjaiban érkezik.

Nem kell évente megújítani a papírt, csak akkor, ha a lakhelyben vagy az iskolában változás lenne, hiszen ekkor változik az utazás távolsága.

Ha az oktatási intézmény és a lakhely azonos településen van, akkor nem jár ez a fajta támogatás. Ez alól nem kivétel Budapest. Nekem azt mondták, hogy ilyenkor a helyileg illetékes önkormányzattól lehet valamiféle kompenzációt kérni."