LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Képzési program célja: általános célja az autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők és gondozó családtagok kompetenciafejlesztése. A résztvevők megismerik az autizmusból fakadó eltérő viselkedés okát, annak kezelésére ötletet, segítséget kapnak. Nagyobb rálátást kapnak gyermekük autizmusára és az ahhoz kapcsolódó speciális szükségletekre. Ismeretet szereznek gyermekük segítéséhez a társas kapcsolatokban, az internet világában, az intézményi helyzetekben. További cél, hogy az iskoláskorú, illetve a felnőttkorba lépő fiatalokkal kapcsolatos kérdésekre keresse a válaszokat a résztvevők családtagokkal együtt.

Képzési program célcsoportja: 12-18 éves korú autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők, gondozók, családtagok számára

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
  • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
  • információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól 
  • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak 
  • megosztják saját tapasztalataikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre 
  • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához 
  • információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az iskolában és a felnőttkorban az átmenet során 
  • megismernek olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a saját családjaikban is alkalmazhatnak 
  • megismerik az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet, mind a jelenben, mind a felnőtté válást követő időszakra vonatkozóan 
  • a résztvevők képessé válnak arra, hogy gyermekük érdekérvényesítését fejlesszék, továbbá hogy az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segítsék

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez


Egyéb feltétel(ek): motivációs levél, a jelentkező gondviseletében vagy gondozásában, az autizmussal élő személyekről szóló rövid információkkal, előzetes tapasztalatokkal.


Jelentkezési feltételek:

12-18 éves kor közötti autizmus diagnózissal (az autizmus spektrumba tartozó állapotok valamelyikével) rendelkező gyermek van a családban
a jelentkező szülő, vagy a gyermeket közvetlenül gondozó családtag, gondozó (egy családból 2 résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)


Képzési idő: összesen 40 óra; ebből elmélet: 18 óra ebből gyakorlat: 22 óra

A képzési napok:

2019.04.12.
2019.04.13.
2019.04.26.
2019.04.27.
2019.05.04.
Minden képzési nap 8 tanórás.

A képzési program helyszíne: Budapest

Tananyagegységek megnevezése, célja:

1. A képzési program megalapozása A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg egymást/ egymás történetét a csoportvezetőket, legyen lehetőségük ráhangolódni a csoportmunkára és az együttgondolkodásra.

2. Az autizmus megértése és elfogadása A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevők ismereteket szerezzenek a háttérben zajló eltérő gondolkodási folyamatokról, ingerfeldolgozásról, mint az eltérő viselkedések közös okáról. Képesek legyenek a szülő és szakember kompetenciahatárainak megkülönböztetésére.

3. Autizmus a gyakorlatban – jellemző nehézségek és megoldások A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg jobban a hétköznapok során megjelenő viselkedéseket, azok megelőzéséhez megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. További cél a kompetenciák fejlesztése a konkrét viselkedésproblémák azonnali kezelésére, a kiváltó okok felismerésére, illetve a következmények előrelátására.

4. Konfliktuskezelés és érdekvédelem A tananyagegység célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a kommunikáció pszichológiai alapfogalmait, az alapfogalmak elméletével és gyakorlati felhasználhatóságával, különös tekintettel az autizmussal élő gyermekkel/fiatallal kapcsolatban. Alkalmazzák azon kommunikációs technikákat, mint az én-üzenet, aktív figyelem, kérdezés és decentrálás, melyek sikeres személyközi kommunikáció eszközei. Ismerjék fel a hatékony kommunikáció szerepét a konfliktusok hatékonyabb kezelésében.

5. Program zárása, közös megbeszélés A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a képzési programot közösen zárják le, értékeljék.

Maximális csoportlétszám: 16 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. A képzés során zajló közös megbeszéléseken folyamatos visszacsatolás történik. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés engedélyeztetett , ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl
Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

Regisztrációs határidő: 2019. március 22. 14:00

További információk, jelentkezés: FSZK.hu


A képzésen való részvétel díja: térítésmentes