Ingyenes szállítás

30.000,- Ft vásárlási érték felett (a terjedelmes termékek ez alól kivételt képeznek)

VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK

A minimum vásárlási érték bruttó 5000,-Ft

Általános szerződési feltételek

(érvényes 2019. 10. 01-től)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az AUTINEXUS Nonprofit Kft., a továbbiakban mint Szolgáltató által, a www.auti.hu/shop weboldalon és aldomainjein elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője (továbbiakban Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az AUTINEXUS Nonprofit Kft., mint az auti.hu online portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet az auti.hu erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AUTINEXUS Nonprofit Kft.
A szolgáltató székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 76.
A szolgáltató elérhetősége, a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@auti.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-985899
Adószáma: 23945304-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 (1) 700-8574
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-94057/2016.
Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft. H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

 

  1. Megvásárolható termékek és szolgáltatások

2.1 A megjelenített termékek kizárólag online / elektronikus levélben rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót, a csomagolás költségét, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és utánvét/banki befizetés díját. 30.000,- Ft-os bruttó vásárlási érték felett nem számítunk fel szállítási költséget (ez alól kivételt képeznek a terjedelmes termékek, bútorok), azonban utánvétes fizetés mód esetén az utánvét díja a Vásárlót terheli. Ha a termék csomagolt méretének hosszúsága a 70 cm-t vagy a tömege a 20 kg-ot meghaladja, terjedelmes terméknek számít. Ezen termékeknél egyedi szállítási díjat kalkulálunk, amelyet elküldünk jóváhagyásra a megrendelőnek.

2.2 A minimális vásárlási érték bruttó 5000,-Ft, az ezen összeg alatti rendeléseket a megnövekedett és ezáltal aránytalanná vált szállítási, csomagolási és ügyviteli költségek miatt Szolgáltató nem tudja teljesíteni. 

2.3 A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, adatait, leírását, fényképét. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt felelősséget Szolgáltató nem vállal.

2.4 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a webshopban teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

2.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshopba, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2.6 A szerződés nyelve magyar.

 

  1. Megrendelés

3.1 A webshopban történő megrendeléshez a Vásárlónak saját fiókot hozhat létre, e-mail cím és jelszó megadásával. A Vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

3.2 A webshopon keresztül a Vásárló oly módon adhat le megrendelést, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

3.3 A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

3.4 A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

 

  1. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

4.1 A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.

4.2 A Szolgáltató a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás a Vásárló ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. A Szolgáltató és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

4.3 Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetében 2-3 munkanap + a futárszolgálat teljesítési ideje. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató a Vásárlót erről tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket legkésőbb 14 napon belül visszautalja.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Vásárló által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában, legkésőbb 14 napon belül.

 

  1. Számlázás, Fizetés

5.1 Vásárló kétféle fizetési mód közül választhat, banki átutalás vagy banki befizetés a teljesítést megelőzően, illetve utánvét. A bankban történő személyes befizetés (annak magas költsége miatt) nem javasolt.

5.2 A Szolgáltató díjbekérőt állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként banki átutalást jelölt meg. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles a díjbekérőn szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg a díjbekérőn feltüntetett határidőig, úgy a Szolgáltató a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

5.3 Bruttó 50.000,-Ft-ot meghaladó rendelés esetén a Vásárló a megrendelést csak átutalással egyenlítheti ki, díjbekérő alapján.

5.4 A Szolgáltató számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.

5.5 A Szolgáltató az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban papír formában bocsátja a Vásárló rendelkezésére, a részére megküldött csomagban.

 

  1. Szállítás

6.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

6.2 A Szolgáltató szerződött szállítási partnere a Magyar Posta Logisztika (MPL)

6.2 A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

6.3 A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

6.4 A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

6.5 A szállítási díjakat az Ügyfél a Megrendelés leadásakor megismerheti, kiválaszthatja. 30.000,- Ft bruttó vásárlási érték felett a szállítási költség a Szolgáltatót terheli, ez alól kivételt képezhetnek a terjedelmes méretű termékek, melyeknek szállítására Szolgáltató külön ajánlatot készít.

 

  1. Elállás joga

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7.2 Az elállási jog

–          egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

–          több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

–          több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható, kizárólag írásban az info@auti.hu e-mail címen. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.3 A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja ezen költség viselését.

7.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.5 A visszatérítés a Szolgáltató részéről minden esetben banki átutalással történik, melyhez Vásárló minden szükséges bankszámla adatot köteles biztosítani.

7.5 Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

 d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

  1. Szavatosság, jótállás

8.1 A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

8.2 Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

 

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

8.3 A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

  1. Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

9.1 Jelen szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

9.2 Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@auti.hu címen, valamint a 06-1-700-8574-es telefonszámon.

9.3 Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.4 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

Hatályos: 2019. október 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.