INTÉZMÉNYI MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE

Intézmények a megrendeléseiket akár e-mailben is leadhatják, kérésre árajánlatot is készítünk.

VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK

A minimum vásárlási érték bruttó 5000,-Ft

KEDVES MEGRENDELŐINK!

A nemzetközi egészségügyi helyzet és a devizaárfolyamok változása közvetkeztében import termékeink ára és beszerezhetősége illetve szállítási ideje eltérhet a megszokottól, kérjük ezt vegyék figyelembe készleten nem lévő termék rendelésekor.

Ingyenes szállítás

40.000,- Ft vásárlási érték felett (a terjedelmes termékek, bútorok és egyes sporteszközök ez alól kivételt képeznek)

Számmágus - 10 matematikai játék 1 dobozban

Cikkszám: 2159
Elérhetőség: Raktáron

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett elllenszenvet, vagy félelmet. A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek meogoldani a feladatokat. A játékok által a matematikai készségek fejlődenek, a munkatempó gyorsabbá válik. A Számmágus játék alkotása során azt tűztük ki célul, hogy a matematika tantárgy tanulása, gyakorlása érthető, sőt szórakoztató lehessen. A játékmenetek az ismeretek, készségek kreatív felhasználásán alapulnak, a "nem tudom" helyett a "képes vagyok rá" érzést erősítve gyermekeinkben. A játékcsomagunkkal az alsó tagozatban elsajátítandó matematikai ismeretek, alapkészségek elsajátítását támogathatjuk, azok gyakorlását játékos formában biztosíthatjuk. A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyiérték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban.

JÁTÉKÖTLETEK:

  • Memória játék számjegyekkel és számképekkel. Célja a globális számfogalom mélyítése, emlékezet fejlesztése
  • Rakd le a szomszédját! Célja: 10-es számkörben a számszomszédok gyakorlása, automatizálása
  • Tedd igazzá! – számkártyák lerakása, mely szám tesz adott nyitott mondatot igazzá. Célja: Mennyiségi relációk gyakorlása, elmélyítése, nyitott mondatok értelmezése
  • Dobj nagyobbat! Különböző mennyiségű labdákat ábrázoló kártyalapoktól szabadulás Célja: Globális mennyiségfogalom erősítése, mennyiségi relációk automatizálása, figyelemkoncentráció –Legkisebb?Legnagyobb? Célja: A helyiértékfogalom erősítése, mennyiségi relációk gyakorlása
  • Tizesátlépés gyakoroltatása segédeszközzel Célja: A szöveges feladatokban szereplő „matematikai nyelvezet” gyakorlása, A 20-as számkörben történő műveletvégzés, tízesátlépés technikájának gyakorlása, elmélyítése
  • Számolj fejben! Célja: A fejszámolás erősítése, részeredmények fejben tartása –Szorzó-bingó -Jelöld az eredményt! Célja: A gyermekek készségszinten tudják alkalmazni a szorzás és a bennfoglalás műveleteket.
  • Akciós labdavásár – letörölhető táblán beárazzuk a labdatípusokat a feladatkártyákon ábrázolt műveleteket elvégezzük fejben Célja: A gyermekek a 100-as számkörben történő összeadás, fejszámolás műveletét minél gyorsabban tudják elvégezni.
  • Cserélj számot! a húzott matematikai szabálynak megfelelő szám alkotása Célja: A matematikai ismeretek (páros/páratlan fogalma, helyiértékfogalom, kerekítés, számszomszédok, alaki érték, oszthatósági szabályok, relációk) gyakoroltatása cselekedtetésse, modellezéssel.

MIT TARTALMAZ A SZÁMMÁGUS JÁTÉK: számok 1-100-ig játéktábla szorzótábla 10-es táblák a tizesátlépés gyakorlásához relációs kártyák Dobj nagyobbat játékhoz különböző mennyiségű labdakártyák Legkisebb-legnagyobb mennyiségekhez játékkorongok 60 db kártya matematikai állításokkal 55 db számkártya 40 db szöveges feladat letörölhető akciókártya, melyen a labdákhoz tartozó számok szabadon változtathatóa

Nettó: 6.291 Ft

Ár: 7.990 Ft
Mennyiség: +
-
  - VAGY -