Országos kompetenciamérés a 6., 8., és 10. évfolyam, 2016. május 25-én, szerdán.

Az autista tanulók kompetenciamérését az Oktatási Hivatal szabályozza. Az SNI tanulók részvételi módjáról a telephelyi koordinátor dönt a szakértői bizottság korábban kiállított véleménye alapján. 

A koordinátor megállapíthat mentességet (nem kell megírni a tesztet): 
 
Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók közül: autizmus spektrum zavar, vagy F 84.5 Asperger szindróma vagy F 84.0 gyermekkori autizmus vagy F 84.1 atípusos autizmus vagy F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar vagy F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar bármelyike szerepel a szakvéleményen ÉS emellett más, további fogyatékosság, tanulási vagy részképesség zavar, krónikus betegség, amely befolyásolhatja a tanulási teljesítményt, ezek megnevezése is szerepel a véleményen. Szintén mentesíthető az az autizmussal élő tanuló, akinél a nyelvi megértés és kifejezés színvonala jelentősen elmarad az adott életkorban elvártnál és kifejezett nehézség mutatkozik az írott szövegek megértésében és a szövegalkotásban vagy az önálló, koncentrált feladatvégzés időtartama általában kevesebb, mint 45 perc. Mentesítést kaphat továbbá az érintett tanulók közül, akinél stressz esetén rendszeresen destruktív, önsértő vagy agresszív viselkedés alakul ki.
 
NEM mentesíthető a tanuló. ha: 
 
Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók közül: Általában képes 45 percig, vagy akár hosszabb ideig is önálló, koncentrált feladatvégzésre, és nem fordulnak elő súlyosabb viselkedésproblémák (pl. heteroagresszió, önsértő viselkedés). Szakértői véleményén a következő diagnózisok valamelyike szerepel: autizmus spektrum zavar, vagy F 84.5 Asperger szindróma vagy F 84.0 gyermekkori autizmus vagy F 84.1 atípusos autizmus vagy F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar vagy F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar.
 
NEM mentesíthetők a felmérésen való részvétel alól, de a többségi tanulóktól eltérő, adaptált tesztet töltenek ki:
 
Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók közül: A tapasztalatok szerint a tanuló gyakran szó szerint értelmezi a hallottakat, előfordul, hogy nem, vagy késve követi a tanári instrukciókat. Önálló, koncentrált feladatvégzésre legalább 45 percig képes, de általában lassabb a feladatmegoldásban, mint társai, új, szokatlan helyzetekben teljesítménye romlik. A tanulónál nem fordulnak elő súlyosabb viselkedésproblémák (pl. heteroagresszió, önsértő viselkedés). Emellett szakértői véleményén a következő diagnózisok valamelyike szerepel: autizmus spektrum zavar, vagy F 84.5 Asperger szindróma vagy F 84.0 gyermekkori autizmus vagy F 84.1 atípusos autizmus vagy F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar vagy F84.9 nem
meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar.

Adaptált teszt kitöltése esetén többletsegítség biztosítható, az igényt maga az SNI tanuló, a tanulót oktató (gyógy)pedagógus vagy a szülő is jelezheti.

Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára:
(1) A fizikai környezet adaptálása a tanuló egyéni szükségleteihez: komfortos, szorongásmentes környezet biztosítása, szenzoros védelem biztosítása, azaz a vizsga helyszínének, a terem berendezésének átgondolása oly módon, hogy az mentes legyen az egyént zavaró ingerektől, a tanuló helyének optimális megtervezése.
(2) Előzetes felkészítés a vizsgahelyzetre: pl. az események forgatókönyvének előzetes megismerése. Írott információk előzetes hozzáférhetővé tétele a következő kérdésekre: kivel, mikor, hol, mit és miért kell tennem?
(3) A vizsgakörülmények adaptálása: pl. személyre szabott viselkedési szabályok biztosítása. A tanuló számára ismert, biztonságos, az egyén kommunikációs szükségleteit jól ismerő szakember jelenléte.
(4) A szociális környezet adaptálása az egyéni szükségleteknek megfelelően: 1:1 helyzettől a kiscsoportos helyzeten keresztül a megszokott osztálytársakig.
 
 
Forrás: www.oktatas.hu
A linken megtalálható a tanulói kérdőív, amit majd ki kell a gyerekeknek tölteni és fent vannak a tavalyi tesztek, ami alapján lehet gyakorolni.