Az auti.hu oldal süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer.
A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el a Jogi Nyilatkozatot.
LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, valamint feliratkozik hírlevelünkre és elfogadja a felhasználási feltételeket.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Az auti.hu honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az AUTINEXUS Nonprofit Kft. (1194 Budapest, Pozsony u. 124.) mint adatkezelő kérelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68.§ (6) bekezdése alapján a NAIH-94057/2016. számon nyilvántartásba vette.
 
 
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse az adatkezelő által www.auti.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Portál) található tartalmak felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) által megadott, illetve vele kapcsolatban rögzített személyes adatok (a továbbiakban: adatok) védelmének és kezelésének szabályait. 
 
2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a Portál Szabályzatában rögzített esetben és módon kerülhet sor. 
 
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
 
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat: 
- felhasználónév
- teljes név
- e-mail cím
Webshop regisztrációhoz a kiegészítő, kötelező jellegű adatok:
- utca, házszám
- irányítószám
- város
 
Fentiek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlen adatok. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 
 
 
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Portálon való regisztrációval, annak használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. 
Az adatkezelő az adatokat a Szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása csak az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
 
5. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
 
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfél részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld. 
Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 
 
6. ÜGYFÉL JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Egyes adatait az Ügyfél a Portálon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. 
Az Ügyfél a fenti a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Levelezési cím: AUTINEXUS Nonprofit Kft., 1194 Budapest, Pozsony u. 124. 
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 
Az Ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Portál használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 
 
7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
 
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A Portál alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 
A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. 
 
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
A Portál biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy az Ügyfél tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Portálon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.